Hva er felles økonomi?

Felles økonomi i en husholdning erl en økonomisk ordning der alle medlemmer av husholdningen bidrar til og deler økonomiske ressurser og utgifter på en felles måte. Dette kan omfatte ektefeller, samboere, romkamerater eller andre som bor sammen og har en felles økonomisk interesse.

Fordeler og ulemper ved felles økonomi 

I en felles økonomi i en husholdning kan alle medlemmer bidra med inntektene sine til en felles bankkonto, eller et felles økonomisk system, og betaler felles utgifter som husleie og mat fra denne. Under får du en oversikt over mulige fordeler og ulemper ved felles økonomi.

Fordeler ved å dele økonomi:

 • Enkelhet: Ved å ha en felles økonomi, kan du forenkle økonomien og unngå stresset ved å ha separate økonomier. Det kan også redusere sjansen for duplisering av betaling av regninger.
 • Økonomisk samarbeid: Når alle medlemmene i husholdningen bidrar til en felles økonomi, kan det øke samarbeidet og tilliten mellom dem. Det kan også bidra til å oppmuntre til mer åpen kommunikasjon rundt økonomiske mål og beslutninger.
 • Bedre kontroll over utgiftene: Ved å ha en felles økonomi kan alle medlemmene i husholdningen ha en bedre oversikt over hva som kommer inn og går ut av kontoen, og dermed ha bedre kontroll over utgiftene. Dette kan også redusere risikoen for økonomiske overraskelser og øke økonomisk stabilitet.
 • Lavere utgifter: Ved å dele økonomiske ressurser kan husholdningen spare penger på mat og strøm, husleie og øvrige utgifter, da dette kan deles på flere personer.
 • Mer tid og frihet: Når alle medlemmene i husholdningen bidrar til å dele utgifter og ansvar, kan dette frigjøre tid og ressurser for å gjøre andre ting.

Ulemper ved å dele økonomi: 

 • Mindre personlig frihet: Å ha en felles økonomi betyr at alle medlemmene i husholdningen må være enige om hvordan pengene skal brukes. Dette kan føre til mindre personlig frihet og en følelse av at man ikke har full kontroll over egne økonomiske beslutninger.
 • Konflikt rundt penger: deling av økonomi kan føre til konflikt hvis det oppstår uenighet om hvordan pengene skal brukes eller hvordan utgiftene skal fordeles.
 • Ansvar for andres økonomiske situasjon: Hvis en eller flere medlemmer i husholdningen ikke bidrar like mye til den felles økonomien, kan det føre til at noen føler at de bærer en større økonomisk byrde enn andre. Dette kan føre til misnøye og følelsen av at man tar for mye ansvar for andres økonomiske situasjon.
 • Potensiell økonomisk sårbarhet: Hvis husholdningen er avhengig av den felles økonomien, kan det føre til økonomisk sårbarhet hvis en av medlemmene går gjennom en økonomisk vanskelig periode. Dette kan føre til at hele husholdningen blir påvirket økonomisk.
 • Mindre personlig utvikling: Å dele økonomi kan føre til mindre fokus på personlig økonomisk utvikling og langsiktige økonomiske mål. Det kan føles som om man ikke tar fullt ansvar for sin egen økonomiske situasjon og dermed lede til mindre fokus på å forbedre egen økonomi.

Hvordan dele utgifter og organisere en felles økonomi

Her er noen punkter som kan være nyttige for å organisere en felles økonomisk plan i husholdningen:

 1. Identifiser felles økonomiske mål: Dette kan blant annet inkludere å kjøpe en bolig, spare til pensjon, betale ned gjeld eller ha en bufferkonto. Identifiser hva som er viktig for alle og hva som skal prioriteres.
 2. Lag et felles budsjett: Det kan være lurt å lage et budsjett som inkluderer alle inntekter og variable og faste utgifter for husholdningen. Dette kan hjelpe med å identifisere hvor pengene går, hvor det er mulig å spare og hvordan pengene skal fordeles.
 3. Fordel ansvar: Det kan være nyttig å fordele ansvar for ulike økonomiske oppgaver i husholdningen. Dette kan inkludere å betale regninger, handle mat og følge opp budsjettet.
 4. Opprett en felles konto: Å ha en felles bankkonto for husholdningen kan være nyttig for å holde oversikt over inntekter og utgifter. Dette kan også gjøre det enklere å dele utgifter og betale felles regninger.
 5. Reduser gjeld: Gjeld kan hindre husholdningen fra å oppnå felles økonomiske mål. Lag en plan for hvordan dere skal betale ned gjeld og redusere renteutgifter. Betal ned eller refinansier gjeld med høy rente først.
 6. Spare og investere: Det å spare og investere penger kan hjelpe husholdningen å oppnå felles økonomiske mål. Vurder å sette opp en månedlig spareplan eller investere i langsiktige spareprodukter som aksjer eller fond.
 7. Evaluer og juster: Det er viktig å evaluere den felles økonomiske planen regelmessig og justere den etter behov. Dette kan inkludere å justere budsjettet eller fordele ansvar på en annen måte hvis det viser seg å ikke fungere optimalt.

Hvordan fordeler man utgifter når man har ulik lønn?

Fordeling av utgifter når husholdningsmedlemmene tjener ulikt kan være en utfordring, men det er mulig å finne en rettferdig løsning som fungerer for alle. Det er jo ikke slik at man må dele alt av utgifter, ei heller at alt må deles likt. Her er noen tips for å fordele utgifter når inntektene varierer:

 • Fordel utgiftene basert på inntekt: Hvis husholdningsmedlemmene har forskjellige inntektsnivåer, kan det være lurt å fordele utgiftene basert på inntekt. For eksempel kan den som tjener mest betale en større andel av utgiftene enn de som tjener mindre.
 • Vurder individuelle utgifter: Hvis den ene parten i husholdningen har høyere utgifter enn andre, for eksempel studielån eller helsekostnader, kan det være lurt å ta hensyn til dette når man fordeler utgifter.
 • Vær åpen og ærlig: Det er viktig å være åpen og ærlig om økonomien og inntektene i husholdningen. Dette kan hjelpe med å skape en felles forståelse av de økonomiske utfordringene og finne en løsning som fungerer for alle.

 

Felleskonto

En felleskonto er en smart løsning for alle med felles økonomi. Få full oversikt over fellesutgiftene - enten dere er samboere, ektefeller eller venner!