Spar sammen

Med felleskonto kan man sette et sparemål sammen.

Hvert sitt kort

Gjør hverdagsøkonomien enklere med hvert sitt kort til felleskontoen.

Full oversikt

Alle disponenter på konto får full oversikt i nett- og mobilbank.

Hvorfor åpne en felleskonto?

En felleskonto er en bankkonto som flere personer kan disponere sammen, og som er nyttig for å dekke fellesutgifter og håndtere økonomiske utfordringer i hverdagen. Det kan være flere typer felleskonti, som regningskonto, matkonto eller sparekonto. Ved å ha en felleskonto blir det enklere å betale felles regninger og sette opp et felles budsjett, som kan bidra til å unngå uenigheter om fordeling av kostnader. En slik konto vil også redusere sjansen for forsinkelser i betalinger og man unngår diskusjoner om fordeling av utgifter i et samboerskap.

Opprett flere kontoer

Å opprette flere kontoer kan være lurt når man bor sammen og har felles utgifter og mål. Man kan for eksempel ha en matkonto, felles regningskonto, feriekonto eller felles bufferkonto.

Det er enkelt å endre navn på kontoene i mobil-og nettbanken. Vi har ingen begrensninger på antall kontoer, men det kan være greit å holde antallet på et oversiktlig nivå. Deretter kan man bestemme hvilke kontoer som bør ha bankkort. Å opprette flere kontoer kan bidra til å holde felles økonomi ryddig og oversiktlig.

Slik får du felleskonto

1

Opprett konto

Åpne en felleskonto enkelt via mobil-eller nettbank, ved å velge ´Ny konto´ under konto-fanen.

2

Legg til disponent

Eieren av kontoen må gi tilgang til de som skal dele kontoen, ved å legge til disponenter.

3

Bestill kort til felleskontoen

Når kontoen er opprettet og disponentene er lagt til, kan hver av dere bestille eget bankkort knyttet til felleskontoen via mobil-eller nettbank.

Felles sparing

Ulike måter å spare på


Felles sparing kan settes opp på ulike måter. Det enkleste og mest vanlige er at man betaler en lik sum inn til den felleskontoen som er satt opp. Alternativt, hvis en av dere har langt høyere inntekt enn den andre, så kan man sette av et forholdsmessig likt beløp, for eksempel lik prosentandel av utbetalt lønn etter skatt. Uansett hvilken metode som passer best er det enkelt å sette opp et fast månedlig trekk i nett- og mobilbank.

Felles sparemål


Et felles sparemål kan øke motivasjonen når man sparer sammen med noen. Det vil i tillegg være til hjelp hvis dere skulle oppleve en uforutsett hendelse, som å miste jobben eller ved sykdom, da dere vil ha en felles buffer å falle tilbake på. Det vil da være enklere å håndtere eventuelle økonomiske utfordringer sammen. 

Hva bør betales fra en felleskonto?

I de fleste tilfeller er det en god idè å betale utgifter som er felles for flere personer fra en felles konto. For eksempel:

  • Felles regninger  - boliglån/husleie, strøm, kommunale avgifter, internett, tv-abonnementer
  • Felles vedlikeholdskostnader: Kostnader knyttet til vedlikehold av felles bolig, for eksempel reparasjon eller utstyr.
  • Felles utgifter til mat: Hvis man bor sammen og kjøper mat sammen, kan det være lurt å betale dette fra en felles konto.
  • Felles aktiviteter: Hvis dere deltar på felles aktiviteter kan det være lurt å bruke en felles konto for å betale billetter, transport eller lignende.
  • Felles investeringer: Hvis dere ønsker å investere i noe sammen kan en felles konto være nyttig for å spare og betale for investeringen.
  • Felles forsikringspremier: Hvis man har felles forsikringer, kan det være en god idé å betale premien fra en felles konto.

Slik avslutter du deling av felleskonto

Ønsker dere å avslutte en konto som begge disponerer, eller ønsker endring i disposisjonsforholdet, må den som står som eier på kontoen sende melding til oss i banken gjennom nettbanken eller ta kontakt med oss på 73 89 20 00.

Vi anbefaler at det opprettes en samboerkontrakt eller en annen avtale som bekrefter enigheten om at midlene som står på oppgitt konto er felleseie, og skal deles etter oppgitt brøk ved samlivsbrudd. Dette fordi kontoen har en eier, og det er denne personen som er lovmessig eier av midlene på kontoen. 

Hvordan dele utgifter?

1

Lag et felles budsjett

Sett opp et budsjett som inkluderer alle inntekter og utgifter i husholdningen. Det kan hjelpe med å se hvor pengene går og hvordan pengene kan fordeles.

2

Fordel ansvar

Fordel ansvar for økonomiske oppgaver i husholdningen. Dette kan inkludere å betale regninger, handle mat og følge opp budsjettet.

3

Opprett en felles bankkonto

Å ha en felleskonto for hele husholdningen gir dere en god oversikt over inntekter og utgifter. Det kan også gjøre det enklere å dele utgifter og betale felles regninger.