Dødsfall - hva må gjøres?

 • Ta kontakt med et begravelsesbyrå
  I tillegg til å bistå med å arrangere begravelsen vil begravelsesbyrået kunne hjelpe deg med en del praktiske oppgaver, blant annet å informere Tingretten. Tingretten sender melding om dødsfallet til folkeregisteret og NAV.
 • Få oversikt over avdødes gjeld og formue
  Til dette trenger du en formuesfullmakt, det vil du få av Tingretten. Denne må sendes til de bankene avdøde hadde kundeforhold i, og bankene vil da sende deg oversikt over vedkommendes gjeld og formue.
 • Skifte av dødsbo
  Ta stilling til hvordan dødsboet skal skiftes. Det mest vanlige er såkalt privat skifte. Dette innebærer at arvinger må overta ansvaret, gjøre opp gjelden og fordelingen av arven. I enkelte tilfeller ønskes det å foreta et offentlig skifte, da vil Tingretten oppnevne en bobestyrer. Dette er i de fleste tilfeller en advokat. Offentlig skifte er blant annet aktuelt dersom ingen av arvingene vil ta ansvar eller er uenige om oppgjøret. Merk at offentlig skifte tar tid, og koster en del penger, så privat skifte er derfor å foretrekke forutsatt at arvingene er enige.
 • Ordne skifte-/uskifteattest
  Tingretten vil utstede en skifte- eller uskifteattest, i tillegg til eventuelt fullmaktsskjema dersom dere er flere arvinger. Da er det enklest at én av arvingene får fullmakt av de andre arvingene til å gjøre opp boet.  
 • Send skifte-/uskifteattest og eventuelle fullmakter til banken
  I BN Bank kan du sende skifte-/uskifteattest og fullmakter inn elektronisk her. Banken vil deretter sørge for å avslutte kundeforholdet og overføre innskuddet til oppgitt konto. Dersom avdøde hadde boliglån blir det gjort opp i forbindelse med salg av boligen.

Dette gjør banken ved beskjed om dødsfall

Vi sperrer konto og kort samt tilgang til nettbank og mobilbank. Merk at konto fortsatt vil være åpen for innbetalinger. I tillegg fjerner vi eventuelle disponenter fra konto, da disposisjonsforholdet opphører ved dødsdato. Her kan du lese mer om hva banken gjør ved beskjed om dødsfall.

Betaling av regninger

Siden konto blir sperret og disponenter slettes kan heller ikke regninger betales fra kontoen. Dette gjelder imidlertid ikke fast betaling av boliglån i BN Bank, det vil gå som normalt. Men selv om kontoen er sperret kan vi betale noen regninger manuelt. Dette gjelder:

 • Utgifter til begravelsen
 • Strøm
 • Husleie
 • Telefon
 • Forsikringer
 • Offentlige avgifter

Innsyn i avdødes kundeforhold

Banken har taushetsplikt også overfor kundeforhold til avdøde. For dødsfall som har skjedd før 2021 kan vi kun utlevere informasjon om tiden etter dødsfallet. For dødsfall fra 2021 gir vi den nye arveloven fra 01.01.2021 mulighet for innsyn også i de siste tre månedene før dødsfallet. 

Arveoppgjør

Til slutt skal arven fordeles og kundeforholdet gjøres opp. Et dødsbo består gjerne av eiendeler som for eksempel bolig, hytte, bil m.m., samt gjeld. Det er vanlig at man selger eiendelene og gjør opp gjelden med disse pengene. Eventuelle midler etter betaling av gjeld fordeles på arvingene i henhold til arveloven. Skulle gjelden være større enn eiendelene vil arvingene måtte overta gjelden. 

Et arveoppgjør oppleves for mange som en emosjonelt krevende prosess. Mange blir også overrasket over hvor lang tid det tar å bli ferdig med hele oppgjøret. Nøl ikke med å kontakte oss dersom vi kan hjelpe dere med noe for å gjøre denne prosessen enklere.

Forbrukerøkonom i BN Bank, Silje Havdal, snakker med en kunde, til illustrasjon for dødsbo og arveoppgjør

Snakk med en kundekonsulent

Ønsker du å prate med en kundekonsulent er vi klar for å hjelpe deg! Vi hjelper deg gjennom hele prosessen.

Ta kontakt med oss i dag

Telefon: 73 89 20 00

E-post: post@bnbank.no