Skatt ved salg av bolig

Hvis du oppnår gevinst ved salg av bolig er denne skattefri dersom du oppfyller kravene om eiertid og botid. Det betyr at salget må skje eller avtales mer enn ett år etter boligen ble kjøpt/arvet, samt at du må ha brukt boligen som din egen i minst ett år i løpet av de to siste årene før salget skjer. Oppfylles disse kravene vil gevinst ved salg være skattefri, og et eventuelt tap ved salg vil ikke være fradragsberettiget.

Det gjelder andre regler for sekundærbolig. En sekundærbolig er boliger du eier utenom primærbolig og fritidsbolig, som feks en utleieleilighet. Selger du en sekundærbolig må du skatte for selve gevinsten. Kjøpte du leiligheten for 3 millioner, og selger denne for 3,4 millioner har man en gevinst på 400.000 kr som skal beskattes. Gevinsten føres i skattemeldingen som alminnelig inntekt, og med en skatteprosent på 22 så gir dette en skatt på gevinst på kr 88.000.

Skatteetaten har god informasjon knyttet til beskatning ved salg av bolig, og hjelper deg å beregne gevinst/tap ved salg av bolig.

Kunne inne starte applikasjonen