Salg av bolig

 Skal du selge bolig, men vet ikke helt hvor du skal begynne? Her deler vi nøkkelaspektene ved boligsalg. Fra skattespørsmål til om du skal kjøpe ny bolig eller selge bolig først. Vi ser også på markedstrender og på om du bør pusse opp før salg av bolig. Få gode tips her.

Hva bør man tenke på ved salg av bolig?

1

Økonomisk planlegging

  • Kjøpe eller selge først? Vurder økonomien din nøye. Hvis mulig, prøv å time kjøp og salg slik at du unngår å sitte for lenge med to boliger. 
  • Sjekk kostnadene ved å selge bolig. Dette inkluderer utgifter som meglererhonorar, dokumentavgift og eventuell skatt ved salg. Kanskje må du pusse opp litt før du selger også?

2

Forbered salg av boligen

  • Vedlikehold: Identifiser om noe i boligen kan forbedres med mindre oppgraderinger og vedlikehold, dette kan gi mulig verdiøkning.
  • Lønner det seg å pusse opp? Vurder om oppussing er nødvendig for å maksimere salgsprisen. Er kostnadene ved oppussing verdt den forventede økningen i boligverdien.

3

Flytteplanlegging

  • Trenger du midlertidig oppbevaring? Planlegg hvor du skal mellomlagre personlige eiendeler og unødvendige gjenstander under visninger. Dette gir boligen et ryddig og romslig utseende.
  • Lag en plan for flyttingen. Kontakt flyttebyrå, endre adresse og organiser overgangen fra gammel til ny bolig.

Hva er boligen verdt?

Når du skal selge boligen din er det viktig å starte prosessen med å finne ut hvor mye boligen er verdt. Da kan du fastslå en realistisk pris for boligen din og gir deg et bilde av boligens nåværende markedsverdi. Du kan få en verdivurdering fra en eiendomsmegler. Megleren kan analysere boligens tilstand, beliggenhet, størrelse, markedstrender og lignende salg i området. 

Det er verdt å merke seg at boligmarkedet kan være dynamisk, og prisene kan variere over tid. Husk at verdivurdering og Etakst ikke er det samme som prisantydning. En prisantydning er summen du og megler setter sammen, da på bakgrunn av verdivurderingen.

Mange meglere tilbyr gratis verdivurdering i forbindelse med salg av bolig. I BN Bank har vi et godt samarbeid med eiendomsmegler Krogsveen. Med Krogsveen sin boligkalkulator kan du sjekke antatt boligverdi, salgshistorikk og prisutvikling.

Er det lurt å selge bolig nå?

Du har kanskje vurdert å selge boligen din, og lurt på når det er best å legge den ut i markedet. For mange gir svaret seg selv, har man kjøpt bolig er man avhengig av å selge, og tidspunktet bestemmes ut fra lengden man har behov for og råd til å eie to boliger. Skal man pusse opp ny bolig kan det være behov for å avvente salget av gammel bolig, dette lar seg løse med mellomfinansiering. 

Du har sikkert lagt meke til at i noen deler av året er det færre boliger til salgs sammenlignet med andre deler av året. Ser man på statistikken er det noen måneder i året som er mer lønnsomme å selge bolig i sammenlignet med andre, dette har også en sammenheng med hvilken type bolig du ønsker å selge.

Skatt ved salg av bolig

Hvis du oppnår gevinst ved salg av bolig er denne skattefri dersom du oppfyller kravene om eiertid og botid. Det betyr at salget må skje eller avtales mer enn ett år etter boligen ble kjøpt/arvet, samt at du må ha brukt boligen som din egen i minst ett år i løpet av de to siste årene før salget skjer. Oppfylles disse kravene vil gevinst ved salg være skattefri, og et eventuelt tap ved salg vil ikke være fradragsberettiget.

Det gjelder andre regler for sekundærbolig. En sekundærbolig er boliger du eier utenom primærbolig og fritidsbolig, som feks en utleieleilighet. Selger du en sekundærbolig må du skatte for selve gevinsten. Kjøpte du leiligheten for 3 millioner, og selger denne for 3,4 millioner har man en gevinst på 400.000 kr som skal beskattes. Gevinsten føres i skattemeldingen som alminnelig inntekt, og med en skatteprosent på 22 så gir dette en skatt på gevinst på kr 88.000.

Skatteetaten har god informasjon knyttet til beskatning ved boligsalg, og hjelper deg å beregne gevinst/tap.

Ungt par lener seg på flere flytteesker, til illustrasjon for selge bolig

Kjøpe eller selge bolig først?

Eier du bolig og ønsker å kjøpe ny bolig må man ta stilling til om man skal kjøpe eller selge først. Her er det ikke et fasitsvar, og hva som er fornuftig å gjøre er avhengig av din økonomiske situasjon, familiesituasjon og boligmarkedet. 

Prat gjerne med banken din i forkant av et potensielt boligsalg. Da kan man sammen se nærmere på hvordan mellomfinansiering kan løse saken om man ikke ønsker å leve med utryggheten ved å selge bolig før man kjøper. Da får man muligheten til å eie to boliger samtidig for en kortere periode. Her får du flere tips!

 

Er det verdt å pusse opp før salg?

Pusser du opp for å bo, eller pusser du opp for å selge - her kan det lønne seg å tenke litt forskjellig.

Er du på flyttefot kan noen utbedringer gi utslag i salgsprisen, men det finnes ingen garanti for at de pengene du legger i oppussingen ser man igjen etter budrunden.

De kostbare rommene som bad og kjøkken lønner det seg i de fleste tilfellene å la være som de er, eventuelt skifte ut det som måtte være ødelagt. Ny eier vil kanskje uansett bytte kjøkkenet eller badet så innsatsen og pengene kan være bortkastet. 

Det kan være verdt å legge innsats i maling, samt ferdigstille alt som er ugjort i boligen, som f.eks. å få på plass alle lister. Dette er tiltak som gjør at boligen fremstår som bedre vedlikeholdt og hever totalinntrykket. Denne type oppussing er det større sannsynlighet for at man får igjen for når budrunden er gjennomført. 

Kunne inne starte applikasjonen