Hva bør man tenke på ved salg av bolig?

Skal man selge bolig, har man gjerne mange spørsmål. Det kan være knyttet til hvor mye boligen din er verdt, beregning av gevinst etter salget, hva koster det å selge boligen min, og hvor begynner jeg dette boligsalget.

Heldigvis har mange solgt bolig før deg og det finnes mange gode tjenester og løsninger for å få akkurat din bolig solgt.

Før du selger bør du ha gjort deg noen tanker rundt følgende:

  • Når bør boligen min ut i markedet? Dette avhenger ofte av at man har kjøpt ny bolig og ikke ønsker å sitte for lenge med to boliger
  • Skal jeg kjøpe ny bolig først, eller skal jeg selge dagens bolig først?
  • Ønsker jeg å bruke megler ved boligsalget, eller vil jeg gjøre mest mulig selv?
  • Hva koster megleren, og vil lånet innfris av forventet salgssum?
  • Hva bør jeg pusse opp/fikse før jeg legger boligen ut for salg?
  • Har jeg en god plan rundt flyttingen? For eksempel - hvor mellomlagrer jeg det som ikke bør være i boligen under visning? 

Her har vi samlet litt informasjon som kan være nyttig for deg som planlegger å selge boligen din.

Skatt ved salg av bolig

Hvis du oppnår gevinst ved salg av bolig er denne skattefri dersom du oppfyller kravene om eiertid og botid. Det betyr at salget må skje eller avtales mer enn ett år etter boligen ble kjøpt/arvet, samt at du må ha brukt boligen som din egen i minst ett år i løpet av de to siste årene før salget skjer. Oppfylles disse kravene vil gevinst ved salg være skattefri, og et eventuelt tap ved salg vil ikke være fradragsberettiget.

Det gjelder andre regler for sekundærbolig. En sekundærbolig er boliger du eier utenom primærbolig og fritidsbolig, som feks en utleieleilighet. Selger du en sekundærbolig må du skatte for selve gevinsten. Kjøpte du leiligheten for 3 millioner, og selger denne for 3,4 millioner har man en gevinst på 400.000 kr som skal beskattes. Gevinsten føres i skattemeldingen som alminnelig inntekt, og med en skatteprosent på 22 så gir dette en skatt på gevinst på kr 88.000.

Skatteetaten har god informasjon knyttet til beskatning ved salg av bolig, og hjelper deg å beregne gevinst/tap ved salg av bolig.

Kunne inne starte applikasjonen