Solcelleanlegg er en gjennomtenkt investering

Så flott og miljøvennlig som solceller er, og så lønnsomt som det har potensiale for å være, er det like fullt en stor investering. Avhengig av hvor stort anlegg du skal ha og hvilken type solceller du velger, må du være forberedt på å betale mellom 100 000 og 300 000 kroner. De fleste anlegg til privatboliger havner på rundt 200 000 kroner. Det er derfor viktig at du tar en helhetsvurdering, og også tar hensyn til utfordringer og forutsetninger. 

Det er en vanlig misforståelse at solcelleanlegg skal forventes å dekke hele strømforbruket - dette er ikke tilfelle. De fleste anlegg dekker rundt 20 prosent av en husstands årlige strømforbruk, men 20 prosent er nok til å spare inn investeringen i løpet av 10-15 år. Nedbetalingstiden kan også bli kortere dersom strømprisene fortsetter å øke.

Er det nok sol i Norge til å drive et solcelleanlegg?

Om det er én forutsetning for at solceller kan fungere, er det solforhold. Mange lurer på om det er nok sol i Norge til å drive et solcelleanlegg, og det kan vi betrygge med å si at det er det. 

Sintef har funnet at solcellenes effekt faktisk øker ved lavere temperaturer. På den andre siden er det deler av Norge hvor det er lite sol store deler av året. Viktigere enn geografiske forskjeller er imidlertid lokale solforhold. Hvorvidt huset ditt ligger i skyggen av et fjell, bygninger eller skog har alt å si for solcelleproduksjonen. 

Takets egnethet er også en viktig variabel når det kommer til solceller. Vinkelen på taket ditt så vel som himmelretningen påvirker hvor effektivt solceller vil virke på taket ditt. Mellom 35 og 40 graders vinkel og sørvendt tak anses som optimalt. Det er dessverre ikke alle tak som egner seg for solceller. Det finnes imidlertid alternativer, for eksempel frittstående anlegg eller veggmonterte paneler.

Ulike typer solceller

Valget av solcelleanlegg står i hovedsak mellom utenpåliggende solcellepanel, integrerte panel og solcelletakstein. De to første benytter samme type panel, men de monteres forskjellig. Solcelletakstein anses som det både det minst lønnsomme og minst effektive alternativet. 

Utenpåliggende solcellepanel er det klassiske solcelleanlegget - større paneler montert i rammer over taktekket. Disse er veldig synlige, men har god effekt og er rimeligere enn både solcelletakstein og integrerte paneler. 

Integrerte paneler ligger fordypet i taket så de er på samme nivå som taktekket rundt. Dette er et godt alternativ for de som skal skifte tak, da panelene erstatter taktekket der de legges. Det er noe dyrere enn utenpåliggende solcellepanel, men har god effekt og fungerer som et solid taktekke. 

Offentlig støtte kommer godt med

Enova gir støtte til kjøpere av solcelleanlegg. Man får 7500 kroner uansett størrelse på anlegget, og i tillegg får man 2000 kroner per kWp installert effekt opp til 20 kWh. Totalt man kan med andre ord få 47 500 kroner.

Men er solceller lønnsomt? Dette er et komplisert spørsmål, men i mange tilfeller vil svaret være ja. Det finnes ingen fasitsvar på hvor lønnsomt ditt anlegg blir og akkurat hvor lang tid "nedbetalingstiden" blir- det er for mange usikre faktorer. Hvordan du finansierer solcelleanlegget, med lån eller egenkapital, har også mye å si for det totale regnestykket.

Det vi vet er at solceller er miljøvennlig og bærekraftig, og noe Norge i sin energimangel sårt trenger. Anlegget vil mest sannsynlig betale seg i god tid før garantiperioden utløper, og man kan deretter nyte "gratis" strøm i mange år. 

Finansiere solcelleanlegg

Hvis du vurderer å investere i et solcelleanlegg kan du få hjelp til å finansiere prosjektet ditt. Er du eksisterende kunde i BN Bank tilbyr vi opplåning i form av for eksempel boliglån eller refinansiering av eksisterende lån. Med opplåning kan du frigjøre kapital som kan brukes til å finansiere solcelleanlegg.