Hvilke forsikringer trenger man når man eier bolig?

Husforsikring

Eier du bolig, stor eller liten, må du ha boligforsikring (også kalt husforsikring). Denne forsikrer selve bygningen og det som måtte skje med den. Det kan være:

 • Vannskader
 • Brann
 • Innsektsskader
 • Hærverk/innbruddsskader
 • Brudd i rørledninger
 • Rettshjelp knyttet til boligen

Eier du enebolig eller rekkehus i et sameie er det du som boligeier som må ha forsikringen i orden på boligen, dette er også et krav fra banken før utbetaling av boliglån ved boligkjøp.

Eier du del av tre-/firemannsbolig, en leilighet eller hybel er bygningen forsikret gjennom borettslaget eller sameiets felles husforsikring. Betalingen av forsikringen skjer da som oftest gjennom de ordinære felleskostnadene. Flytter du inn i et sameie eller borettslag er det viktig at du kartlegger hvem som initierer og eier husforsikringen.

 

Innboforsikring

For å sikre at innsiden av hjemmet er dekket ved skade og uhell må du ha innboforsikring. Det spiller ingen rolle om boligen din da er en enebolig eller leilighet i et sameie, innboforsikring må du fortsatt ha. Denne forsikringen dekker de private gjenstandene dine hvis det skulle oppstå:

 • Brann
 • Lekkasje
 • Tyveri

I noen tilfeller dekker innboforsikringen også uhell i eller utenfor hjemmet.

 

Hytteforsikring

Eier du fritidseiendom, som hytte, må også denne forsikres. Dette gjøres da gjennom en egen hytteforsikring. Hytteforsikring er forholdsvis lik husforsikringen, men dekningen er noe lavere. Noen av forskriftene i avtalene er strengere for hytteforsikring, grunnen til dette er at fritidsboligen står ubebodd store deler av året og kan dermed ha større sannsynlighet for skader som for eksempel vann- og naturskader.

Hva er forskjellen på hus- og innboforsikring?

Husforsikring

Forsikrer selve boligen og det som er fastmontert (kjøkken, parkett og lignende), og dekker brannskader, vannskader, naturskader og skadeverk. Hos de fleste forsikringsleverandørene kan man velge mellom to nivåer av husforsikring, og den beste husforsikring gir ved enkelte typer skader høyere dekning sammenlignet med en standard husforsikring. Ved valg av dyreste forsikring får man hos flere leverandører i tillegg dekket sopp, råte og innsektsskader. Gjør derfor en nøye vurdering av type forsikring når du skal velge husforsikring.

Innboforsikring

Denne forsikringen dekker eiendelene dine. En ordinær innboforsikring dekker vanligvis skader på gjenstander ved brann, lekkasje og innbrudd. Innboforsikringen kan også dekke gjenstander som mobil, sykkel og ting du har mistet. Som ved husforsikring kan man hos de fleste aktørene som regel velge mellom to typer innboforsikring: Standard og topp. 

I en innboforsikring med beste dekning har man utvidet dekning ved for eksempel skade ved flytting, bekjempelse av veggdyr og uflaksforsikring for å nevne noe. 

Skulle det bli brann i din bolig vil begge disse to typene forsikring gjøre seg gjeldende. Husforsikringen vil dekke skadene på selve bygningen og det som er fastmontert, eventuelt nytt hus, og innboforsikringen dekker alt som er inni huset som møbler, klær, elektronikk, sportsutstyr og lignende.

Ta kontakt med ulike forsikringsselskap og få en samlet pris på disse to forsikringene. Da blir det enklere for deg å holde kontroll over utgiftene knyttet til forsikring, det er enklere ved en eventuell skade, da kan den behandles som en felles hendelse hos et selskap, og du vil mest sannsynlig oppnå bedre pris.

Hvor mye koster det å forsikre boligen?

Hver bolig er unik, og de verdiene vi har inne i boligen våre er også unike. Derfor er det ulike behov for hvor mye en forsikring skal dekke ved skade. Avhengig av dekningsgrad og type bolig kan en årlig forsikringskostnad for en husforsikring være mellom 5.000 kr og 25.000 kr. Ettersom det er mange faktorer som spiller inn for å gi pris for å forsikre din bolig, anbefaler vi å sjekke pris gjennom Finansportalen. Her får du en bindende pris fra flere leverandører på akkurat din bolig. 

Prisen som settes på husforsikringen er basert på ulike faktorer som:

 • Dekningsbeløp
 • Egenandel
 • Skadehistorikk
 • Boligtype
 • Husstørrelse
 • Om huset har kjeller
 • Tilleggsbygninger
 • Antall husstandsmedlemmer
 • Antall våtrom
 • Alder
 • Tilstand på bolig
 • Tilstand på tak

Pris på innboforsikring varierer også, men er enklere å beregne sammenlignet med husforsikring.

Hvis man forsikrer verdier for ca. 500.000 kr vil prisen ligge et sted mellom 1.000 - 2.000 kr per år. Skal innboforsikringen dekke verdier for 2.000.000 kr kan prisen variere fra 2.000 kr til 4.000 kr i året. Hvert forsikringsselskap beregner en pris til deg når du oppgir informasjon på deres hjemmeside, eventuelt kan man bruke Finansportalen eller bytt.no for å få tilbud fra flere tilbydere.

Hva er egenandel på forsikring?

Egenandelen er kort forklart det beløpet du må betale selv når du bruker forsikringen din. Du kan selv velge egenandel når du tegner forsikringen, eller justere egenandelen underveis. Jo høyere egenandel du velger, jo billigere blir forsikringen. Det kan lønne seg å velge en høy egenandel hvis man antar at det går lang tid mellom hver gang man har bruk for forsikringen.

Innboforsikring og husforsikring har ulike egenandel-beløp å velge mellom, så det blir opp til hver enkelt å vurdere egenandelen opp mot beløpet for månedlig innbetaling. Det er viktig å påpeke at egenandelen kun skal betales hvis man havner i en situasjon hvor forsikringsselskapet involveres og du må benytte deg av forsikringen. Rådfør deg gjerne med ditt forsikringsselskap for å sette egenandelen som passer din økonomi best.

Rabatt på forsikringen eller egenandelen?

Man kan faktisk oppnå rabatt på både forsikringen og egenandelen. Noen forsikringsselskap gir deg prisavslag på skadeforsikringer hvis du samler flere forsikringer hos de. Jo flere forsikringer, jo høyere rabatt. Flere forsikringsselskap har også avtaler med f.eks. fagforeninger/grupper, og er man medlem der kan man oppnå rabattert pris. Når man snakker om skadeforsikringer menes hus og bilforsikringer. Det er i henhold til norsk lov ikke å gi samlerabatt på personforsikringer. 

Det er også mulig å oppnå rabatt ved å unngå skader. Enkelte forsikringsselskap kan for eksempel dekke egenandelen ved første skade hvis du har hatt fire skadefrie år i forkant.