Selg bolig med megler

Den enkleste måten å selge boligen din på er å bruke en eiendomsmegler som kjenner nærområdet ditt, lokalkunnskap er viktig. Eiendomsmegleren vil holde tak i alt det praktiske, juridiske og økonomiske knyttet til boligsalget. 

Tilrettelegge for salg

Megleren skaffer takstmann som utarbeider en tilstandsrapport/e-takst for boligen. Denne dokumenterer tilstanden til boligen og påpeker eventuelle feil og mangler, og anslår hva det vil koste å fikse disse manglene. I tillegg skaffer megler annen nødvendig dokumentasjon som må ligge ved slagsoppgaven, som for eksempel hvis selger ønsker å inkludere løsøre i salget, samt sørger megler for at selger fyller ut den nødvendige egenerklæringen. 

For å få laget en profesjonell boligannonse koordinerer megler med en fotograf som tar bilder av boligen, og setter sammen opplysningene om boligen og bilder til et komplett prospekt – digitalt og per print. Sistnevnte til de som kommer på selve visningen.

For å oppnå best mulig pris på boligen ønsker man flest mulig potensielle kjøpere, da er det megler sin oppgave å markedsføre boligen. Dette gjøres gjennom Finn.no, sosiale medier, i aviser og på hjemmesiden til meglerhuset. Trykket på annonseringen avtales mellom megler og selger, her har de fleste meglerhus annonsepakker man kan velge mellom.

Budrunde og oppgjør

Når visning er gjennomført koordinerer megleren kommende budrunde. Da føres det logg over innkomne bud, og megler er i løpende kontakt med interessentene. Etter avsluttet budrunde sørger megler for at nødvendige papirer blir fylt ut, at skjøtet tinglyses, at penger kommer når de skal og alle lån blir innfridd. Boligen skal være fri for heftelser når ny eier overtar.

Selge boligen selv

Man kan spare penger ved å selge boligen selv. Har du ikke gjort dette før, kan det bli en tidkrevende prosess, derfor bør man tenke godt over om man har tid og kapasitet til dette. Det første man må gjøre er å skaffe seg den informasjonen man trenger for å gjøre jobben selv, og et lurt sted å begynne er Forbrukerrådet sin sjekkliste. Her får du full oversikt og gode tips til hvordan man selger boligen selv. 

Her får du blant annet vite hvor du innhenter informasjon som grunnboksutskrift, hvilken informasjon om boligen og eiendommen du trenger fra kommunen (reguleringsplaner, brukertillatelse, ferdigatteste osv), hvordan du lager en salgsoppgave og hvordan skjøtet skal fylles ut.

I tillegg har forbrukerrådet utarbeidet kontrakt for kjøp av fast eiendom, dersom du selger selv anbefaler vi at du bruker kontrakten du finner i sjekklisten til Forbrukerrådet. Det finnes flere leverandører og advokater som hjelper til med deler av boligsalget. Da kan det være at det er du som selger som beskriver boligen, fikser annonse, og holder visning, mens megler/advokat fikser de mer komplekse prosessene som budrunde og oppgjør. 

Uavhengig av om du selger boligen selv, eller om du benytter eiendomsmegler gjennom hele prosessen gjør du lurt å vise boligen fra sin beste side. Har får du noen tips til visningen.

LES OGSÅ: Nye regler ved kjøp og salg av bolig.

Hva koster det å selge bolig?

Skal man selge boligen ved å bruke et autorisert eiendomsmeglerselskap kan man velge å bli fakturert etter to mulige modeller. Provisjon av salgssum, eller timespris per time brukt av megler. Provisjonen ligger normalt mellom 1-3,6 % av salgssum. Timespris er normalt mellom 1 700 og 2 500 kroner, men prisen varierer avhengig av megler.

I tillegg har man utgifter knyttet til markedsføring og visning som kommer i tillegg, normalt sett mellom 10 000 og 20 000 kroner totalt, samt kostnad knyttet til tilrettelegging ved innhenting av ulike type dokumentasjon, tinglysning av eierskifte og lignende. Meglerkontoret gir deg en fastpris på dette.

Skal du selge boligen selv uten megler kan det i følge Forbrukerrådet koste mellom 15 000 og 50 000 kroner. Inkludert i dette er blant annet det man må betale for gruppbokutskrift og tinglysning av eiendommen. Det finnes derimot også ulike nettjestester som kan hjelpe deg med deler av boligsalget, og prisen vil justeres ut fra hvilket behov du har.

Ønsker du hjelp fra en megler til å selge bolig, trenger du en verdivurdering eller et kostnadsoverslag for salg av bolig? Da anbefaler vi å ta kontakt med vår samarbeidspartner Krogsveen, som har lang erfaring og god lokalkunnskap i store deler av landet.