Feriepengegrunnlag

Feriepenger beregnes ut fra lønnen i opptjeningsåret, altså forrige kalenderår. Dersom du har bonus og provisjonsbasert lønn skal dette også være med i beregningsgrunnlaget, men du får ikke feriepenger av utgifter knyttet til reise, diett og losji. De feriepengene du mottok i opptjeningsåret er heller ikke grunnlag for nye feriepenger året etter. 

Når får man feriepenger?

Utbetalingen av feriepengene dine skal i følge ferieloven skje siste vanlig lønningsdag før ferien, eller alternativt senest en uke før du tar ferie. I Norge er det imidlertid vanlig å utbetale feriepengene en bestemt måned.

Dersom du tar ferie et annet tidspunkt enn på sommeren spiller det som regel liten rolle, feriepengene får du uansett på sommeren. Du får vanlig lønn for de øvrige månedene i året. 

Dersom du avslutter et arbeidsforhold, skal du ha utbetalt feriepenger som er opptjent frem til den datoen du slutter. Som regel skjer denne utbetalingen i forbindelse med siste lønningsdag, men det er også mulig å avtale annet tidspunkt dersom du og arbeidsgiver blir enige om dette.

Hvordan regne ut feriepenger?

Når man snakker om feriepenger snakker man ofte om satser, og i Norge skal feriepengene utgjøre minimum 10,2 prosent av lønnen din. Har du rett til fem ferieuker får du 12 prosent feriepenger.

Dersom du har passert 60 år det slik at prosentsatsen forhøyes med 2,3 prosentpoeng til 12,5 prosent og 14,3 prosent for fire henholdsvis fire og fem ferieuker.

Har du fem uker ferie, så må du også trekkes for fem uker ferie når feriepengene utbetales. Det beløpet som da trekkes for å dekke lønnsbortfall for fem uker ferie, vil være noe høyere enn månedslønnen din, sier Havdal.

Når du får utbetalt feriepenger fra arbeidsgiver vil utbetalingen bli slik:

Feriepenger
+ junilønn
- trekk for fem uker ferie
= Utbetalt beløp

Det beløpet du da får vil dermed bli noe lavere enn det de opptjente feriepenger i opptjeningsåret er.

Har du fem uker ferie, og feriepengegrunnlaget ditt for 2023 er 500.000 kroner, og brutto månedslønn er 45.000 kroner, vil du få 53.077 kroner i feriepenger.

Skatt av feriepenger

Feriepenger du har opptjent i inneværende år må du betale skatt av. Får du utbetalt feriepenger som er opptjent året før trenger ikke dette skattlegges ved utbetaling.

Feriepenger er for øvrig som hovedregel fritatt for forskuddstrekk, men det regnes likevel som skattepliktig inntekt. Det er vanlig at det trekkes litt mer skatt av de vanlige lønningene resten av året, på denne måten blir det slik at det ikke skal trekkes skatt av feriepengene når de skal utbetales.

Hva er feriepenger?

Når du har jobb er det slik at du som arbeidstaker opparbeider deg en godtgjørelse gjennom kalenderåret før ferieåret. Denne godtgjørelsen kalles feriepenger og beregnes ut fra en prosentsats og årslønnen i opptjeningsåret.

-Feriepengene betales i stedet for lønn ved avvikling av ferien din, det er altså dette du skal leve av i ferieukene, sier Havdal. Arbeidsgiver må beregne og sette av feriepenger av lønn i regnskapet sitt.

Dersom du har fått deg ny jobb og ikke var ansatt i samme bedrift i fjor, har du rett til ferie, men da får du ikke feriepenger fra nåværende arbeidsgiver, fortsetter hun.

Bruke feriepenger

Silje Havdal sier det er viktig å huske at feriepenger først og fremst kan brukes til nettopp det – ferie! 

-Det er viktig å kose seg i ferien, om det er med familie, venner eller om du kobler av helt alene. På vei inn mot sommeren har hun noen enkle og gode tips:

  1. Nyt ferien og feriepengene – det fortjener du!
  2. Betal ned dyr gjeld – det lønner seg.
  3. Sett av penger på en bufferkonto – det er alltid kjekt å ha penger til uforutsette utgifter.
  4. Sett deg et sparemål og opprett spareavtale – små beløp kan bli store over tid.

Tre gode sparetips

Bufferkonto

Det er alltid kjekt å ha noen kroner tilgjengelig dersom vaskemaskinen ryker eller om bilen må på verksted.

Spareavtale

Med spareavtale trekkes et fast beløp automatisk fra kontoen din, til en spare- eller brukskonto du har full kontroll på.

 

Høyrentekonto

Det kan lønne seg å sette pengene på en høyrentekonto. Her er renten høyere enn på en vanlig sparekonto, men du får en begrensning i antall uttak per år.