Mellomfinansiering

Dersom du kjøper ny bolig før du har solgt din gamle trenger du kanskje mellomfinansiering.

  • Mellomfinansieringslån er et kortsiktig, avdragsfritt lån med løpetid opp til 6 måneder.
  • Når du har solgt boligen din nedbetales mellomfinansieringslånet med den egenkapitalen som var bundet opp i boligen.
  • BN Bank tilbyr mellomfinansieringslån innenfor 85% av boligenes samlede verdigrunnlag. 
  • Dersom du skal selge boligen din og søker om finansieringsbevis vurderer vi samtidig ditt behov for mellomfinansiering.