Hva er serielån?

Serielån er et lån med variable terminbeløp. Gjennom hele lånets løpetid er det like store avdrag, men rentebeløpet reduseres etter hvert som lånets størrelse reduseres.

Dette er ikke den vanligste lånetypen, og det kan skyldes at de totale terminbeløpene er høye i starten av låneperioden. Tilsvarende vil betjeningen av lånet være enklere senere i lånets levetid, da er summen av renter og avdrag lavere sammenlignet med et annunitetslån.

Hva er fordelen med serielån?

Den største fordelen med et serielån er at det betales raskere ned enn et annuitetslån. Årsaken til det er at man betaler høyere avdrag fra starten, og dermed blir det etter hvert et mindre lånebeløp å betale renter på.

En annen fordel ved serielån er at man ikke blir like berørt av en renteendring som man blir ved annunitetslån. Det er fordi du betaler mer ned på lånet de første årene når renten er mer forutsigbar.

Boliglånsrådgiver Emilie sitter på kontoret og smiler med ansatte bak seg

Hvem passer det for?

Hvis du ser at betjeningsevnen din er god, vil det være mest fornuftig å velge serielån. Da tåler du høyere terminbelastning i starten av låneopptaket, og du vil få romsligere økonomi etterhvert som du betaler ned på lånet.

Serielån passer også svært godt for deg som er på slutten av din karriere og har god inntekt, men forventer mindre inntekt i årene fremover.  På den måten vil du gjøre unna den største lånebelastningen i starten av lånets løpetid.

Velg annuitetslån om du ønsker stabilitet og lik betaling gjennom lånets løpetid. 

 

 

Beregning av serielån

For at du skal få et best mulig innblikk i hvordan et slikt lån forløper med terminbeløp, renter og avdrag har vi satt opp en forenklet nedbetalingsplan. Da tar i utgangspunkt i følgende:

Lånebeløp: 3 000 000
Nominell rente: 4,0 %
Løpetid: 20 år