Hva er annuitetslån?

De vanligste lånetypene i Norge er ordinære boliglån og forbrukslån. Når man får utbetalt lånet kan man som regel velge om man vil ha et annuitetslån eller et serielån, dette har innvirkning på hvordan lånet ditt nedbetales gjennom lånets løpetid. 

Velger du annuitetslån betaler du det samme beløpet hver måned gjennom hele nedbetalingstiden, gitt at renten ikke endres. Summen av renter og avdrag er med andre ord den samme så lenge du har lånet.

Det månedlige beløpet du betaler kalles også terminbeløpet, og består av både avdrag, renter og gebyrer. Renter og gebyrer er kostnadene du må betale for lånet, avdrag er nedbetaling av selve lånet. Den første tiden betaler du mest renter, og når denne delen av lånet reduseres etter hvert, så vil avdragsdelen av lånet øke tilsvarende.

Jente snakker i telefonen, til illustrasjon for serielån vs annuitetslån

Fordeler med annuitetslån

Det er vanligst å velge annuitetslån i Norge. Fordeler da er at du betaler det samme terminbeløpet hver måned, gitt at renten ikke endrer seg. Dette gir forutsigbarhet i den økonomiske hverdagen.

Å velge annuitetslån kan være lurt i starten av karrieren, dersom du ikke har stabil inntekt og kanskje ser for det at inntekten din vil bli høyere etter hvert. De fleste velger mellom 25 år og 30 års nedbetaling på boliglånet sitt.

Annuitetslån vs serielån

Annuitetslån og serielån er to typer lån med ulik tilbakebetalingsstruktur. Her er hovedforskjellene.

Tilbakebetaling: Med et annuitetslån er de årlige og månedlige betalingene faste gjennom hele låneperioden - vel og merke så lenge renten ikke endrer seg. Disse innbetalingene inkluderer renter og avdrag, men forholdet mellom renter og avdrag endrer seg over tid. I begynnelsen betaler man renter, mens avdragene øker etterhvert som lånet blir nedbetalt.

Med et serielån betaler man et fast beløp i avdrag hver periode. Renteinnbetalingene vil dermed reduseres ettersom lånet reduseres

Total kostnad: Den totale kostnaden for et annuitetslån er vanligvis høyere enn for et seniorlån ettersom man betaler mer renter i begynnelsen av lånet.

Tilbakebetalingstid: Låntaker blir enig med banken om hvor lang nedbetalingstid man ønsker, derfor settes som ofte dette likt uavhengig av hvilken lånetype man velger. Ettersom man betaler mindre på lånet etterhvert i et serielån, kan man da komme i den situasjonen at man klarer å innfri lånet tidligere. 

Forutsigbarhet: Et annuitetslån gir mer forutsigbare innbetalinger da beløpet er konstant. Risikoen er at man betaler mer i rente over tid. Ved serielånet er det bare avdragsbeløpet som er konstant, og renteinnbetalingene varierer. Derfor er annuitetslån det mest vanlige - det gir forutsigbarhet for låntakere, og en mildere start av innbetalingene.

Valget mellom annuitetslån eller serielån avhenger blant annet av din økonomi og dine langsiktige økonomiske mål. Noen foretrekker stabilitet, mens andre foretrekker raskest mulig nedbetaling.

Hvem passer annuitetslån for?

Et annuitetslån passer for deg som skal låne forholdsvis mye og ikke har råd til å betale så høye terminbeløp i starten som et serielån krever. Med annuitetslån får man forutsigbarhet i økonomien og  kan være en god løsning for deg som tar opp stort lån, skal pusse opp eller starte familie

Årsaken til at man totalt sett får lavere låneutgifter de første årene er at med annuitetslånet betaler du lite avdrag og mest renter.

Hvordan regne ut renter på lån?

Renter er det beløpet du må betalte tilbake i tillegg til lånebeløpet når man låner penger.  Det finnes ulike måter å beregne renter på, og den enkleste og mest brukte måten er: Lånebeløp * rente * år. For eksempel, låner du 100 000 kroner med 6 % rente i 5 år er renten du må betale:

100 000 * 0,06 = 6 000 per år * 5 år = 30 000

For å regne ut hvordan et annunitetslån og et serielån nedbetales anbefaler vi deg å sjekke vår lånekalkulator. Denne gir deg en komplett nedbetalingsplan med renter og avdrag for perioden.

Annuitetslånskalkulator

Dersom du lurer på hva det vil koste deg å ta opp et annuitetslån knyttet til bolig kan du sjekke vår lånekalkulator. Her kan du se hva lånet vil koste deg, hva du må betale hver måned og en nedbetalingsplan.

Kontakt boliglånsrådgiver Emilie i BN Bank

Bytte bank

Det er enkelt og uforpliktende å søke om å flytte boliglånet til oss. Her får du rask behandlingstid, dyktige rådgivere og vi skreddersyr løsninger tilpasset dine behov. Vi avslutter lånet i annen bank, og hjelper deg gjennom hele bankbyttet.

Har du spørsmål eller trenger du hjelp, ta kontakt med oss. 

Har du spørsmål - ta kontakt

Telefon

Alle hverdager mellom kl. 09.00 - 15.00 på telefon 73 89 20 00.

E-post

Send oss gjerne en e-post om du har generelle spørsmål.

Chat i nettbanken

Vi er online hverdager mellom klokken 08.00 - 15.30.