Hva er annuitetslån?

De vanligste lånetypene i Norge er ordinære boliglån og forbrukslån. Når man får utbetalt lånet kan man som regel velge om man vil ha et annuitetslån eller et serielån, dette har innvirkning på hvordan lånet ditt nedbetales gjennom lånets løpetid. 

Velger du annuitetslån betaler du det samme beløpet hver måned gjennom hele nedbetalingstiden, gitt at renten ikke endres. Summen av renter og avdrag er med andre ord den samme så lenge du har lånet.

Det månedlige beløpet du betaler kalles også terminbeløpet, og består av både avdrag, renter og gebyrer. Renter og gebyrer er kostnadene du må betale for lånet, avdrag er nedbetaling av selve lånet. Den første tiden betaler du mest renter, og når denne delen av lånet reduseres etter hvert, så vil avdragsdelen av lånet øke tilsvarende.

Fordeler med annuitetslån

Det er vanligst å velge annuitetslån i Norge. Fordeler da er at du betaler det samme terminbeløpet hver måned, gitt at renten ikke endrer seg. Dette gir forutsigbarhet i den økonomiske hverdagen.

Å velge annuitetslån kan være lurt i starten av karrieren, dersom du ikke har stabil inntekt og kanskje ser for det at inntekten din vil bli høyere etter hvert. De fleste velger mellom 25 år og 30 års nedbetaling på boliglånet sitt.

Annuitetslånkalkulator

Dersom du lurer på hva det vil koste deg å ta opp boliglån kan du sjekke vår lånekalkulator. Her kan du se hva lånet vil koste deg, hva du må betale hver måned og en nedbetalingsplan.

Kunne ikke starte applikasjon.