Ta kontakt med oss tidlig

Det viktigste rådet vi kan gi er å ta kontakt med oss tidlig. Merker du at du vil få problemer med å betale et forfall på lånet ditt hos oss, er vi nesten alltid villig til å se på en endring i betalingsplanen så lenge du kontakter oss før forfall.

Kontakt oss på telefon 73 89 20 00 eller e-post post@bnbank.no. Du kan også avtale møte med en rådgiver.

Har du problemer med annen gjeld?

I BN Bank tilbyr vi refinansieringslån dersom du ønsker å samle smågjeld i ett lån. Dette er et lån hvor vi samler den kreditt- og forbruksgjelden du har fra før, det er ikke mulig å øke den samlede gjelden.

Vi refinansierer aldri kredittkort- eller forbruksgjeld når kravene hos en annen kreditor er misligholdt. Vi ønsker ikke å overta kundeforhold i tilfeller hvor det alt er problemer med betaling. 

Kunderådgiver i BN Bank, Marit, snakker med en kunde, til illustrasjon for BN Bank

Slik kan vi hjelpe deg

Ta kontakt med oss direkte, så kan vi se på:

Venter du til det er kommet purringer er det fortsatt ikke for sent å finne en god løsning. Normalt prøver vi å kontakte deg per sms eller telefon i tillegg til å sende lovbestemte purringer. Med tidlig dialog og en betalingsavtale du holder så vil vi ikke sende kravet videre til inkasso, og du vil få rimelig tid til å komme tilbake på en ordinær betalingsplan.

Dersom du venter til det er kommet en eller flere purringer, og til kravet eventuelt er sendt til inkasso, så vil det normalt kreve en ajourbetaling for at vi skal trekke kravet. Da må du også dekke eventuelle inkassokostnader. 

Hjelp med gjeld

For å forebygge økonomiske problemer og håndtere gjeld på en effektiv måte, bør du få en oversikt over gjelden, og opparbeide deg gode økonomiske vaner. Da kan du bedre håndtere økonomiske utfordringer, arbeide mot en mer stabil økonomisk fremtid og være mer bevisst på økonomiske utfordringer.

Oversikt over gjeld

For å håndtere økonomiske utfordringer er det viktig å ha full oversikt over gjeldssituasjonen. Dette inkluderer å forstå hvordan du får en oversikt over gjelden, håndterer inkassoprosesser, og benytter deg av gjeldsregisteret.

  • Gjeldsoversikt: Gå gjennom alle låneavtaler, kredittkort og andre finansielle forpliktelser for å danne en helhetlig forståelse av den totale gjelden.
  • Inkassooversikt: Dersom du havner i inkasso, er det viktig å håndtere dette umiddelbart. Kontakt kreditorene og forsøk å finne løsninger for å unngå ytterligere kostnader.
  • Gjeldsregisteret: Gjeldsregisteret gir en oversikt over all gjeld en person har. Dette verktøyet kan være nyttig for både enkeltpersoner og kredittinstitusjoner for å få en bedre forståelse av den økonomiske situasjonen.

Økonomisk hjelp

Når man står overfor utfordringer som å betale regningene, kan økonomisk hjelp være en nødvendig ressurs. Dette gjelder kanskje spesielt for de med lave inntekter eller de som er ute av stand til å møte økonomiske forpliktelser.

Det er flere måter å søke hjelp på, blant annet tilbyr NAV økonomisk rådgivning som kan være uvurderlig i slike situasjoner. Enten det handler om å takle dyre lån eller få hjelp til å håndtere økonomiske utfordringer, gir NAV veiledning om bruk av pengene og gir råd for å forbedre egen økonomi.

For de som skylder penger eller trenger mer informasjon om tilgjengelige støttetjenester, kan en grundig vurdering av økonomiske alternativer og rådgivning fra NAV være avgjørende for å gjenopprette økonomisk stabilitet.

Hvordan få orden på økonomien?

1

Sett opp budsjett

Sett opp et budsjett slik at du får en detaljert oversikt over inntekter og utgifter for å få en oversikt over økonomien og kontroll over økonomien.

2

Ha en bufferkonto

Opprett en bufferkonto for uforutsette utgifter, slik at du har en økonomisk pute å lene deg på ved behov.

3

Betal ned den dyreste gjelden først

Prioriter høyrentegjeld for å redusere totale rentekostnader og forbedre den økonomiske situasjonen over tid.