Hva er fellesgjeld? 

Fellesgjeld refererer til gjeld som er tatt opp av et borettslag eller et sameie, vanligvis i forbindelse med finansiering av større prosjekter som bygging eller vedlikehold av boligene. Denne gjelden er felles for alle beboerne i boligsammenslutningen, og hver enkelt boligeier har en andel av denne gjelden basert på boligens størrelse eller verdi

Hvordan fungerer fellesgjeld? 

Når du kjøper en bolig i et borettslag eller sameie med fellesgjeld, blir du ansvarlig for å betale din andel av gjelden i tillegg til å betjene ditt eget lån. Den månedlige kostnaden knyttet til fellesgjelden vil variere avhengig av størrelsen på din andel av denne, samt rentenivået på gjelden og ditt eget boliglån

Fellesgjeld følger vanligvis boligen, og den nye eieren overtar ansvaret for å betale ned gjelden når de kjøper boligen. Det er viktig å være klar over denne forpliktelsen når du vurderer å kjøpe en bolig med fellesgjeld, da det vil påvirke din økonomiske situasjon i årene som kommer. Det er også viktig å sjekke om borettslaget er del av en sikringsordning, for eksempel Borettslagenes Sikringsordning eller OBOS’ sikringsordning. Da vet du at du som andelseier slipper å bli berørt dersom en nabo i borettslaget ikke betaler felleskostnader eller husleie. 

Fellesgjeld og boliglån 

Når du kjøper en bolig med fellesgjeld, må du være oppmerksom på at du vil måtte betjene både eget boliglån og din andel av fellesgjelden. Dette kan ha innvirkning på hvor mye du kan låne, da banken vil ta hensyn til den totale økonomiske belastningen når de vurderer din lånesøknad. 

Det er også viktig å merke seg at fellesgjeld kan påvirke den totalprisen på boligen. Selv om selve boligprisen kan virke gunstig, kan den totale kostnaden inkludert din andel av gjelden være høyere enn forventet. Dersom borettslaget har lav fellesgjeld vil det også være sannsynlig at det er relativt lave felleskostnader i motsetning til om borettslaget har høy fellesgjeld. 

IN-ordning 

IN står for individuell nedbetaling av fellesgjeld. IN-ordningen gjør det mulig for den enkelte boligeier å betale ned hele eller deler av sin andel av fellesgjelden over tid, i tillegg til å betale renter og avdrag på sitt eget boliglån. Dette gjør at den totale månedlige kostnaden for boligeieren blir summen av renter og avdrag på eget lån, samt den individuelle nedbetalingen av fellesgjelden. 

Felleskostnader 

I tillegg til å betjene fellesgjelden, vil du også være ansvarlig for å betale månedlige felleskostnader. Disse kostnadene skal blant annet dekke forsikringer, vaktmestertjenester, vedlikehold og kommunale avgifter som borettslaget eller sameiet er ansvarlig for. Det er viktig å inkludere disse kostnadene i budsjettet ditt når du vurderer å kjøpe en bolig med fellesgjeld. 

Kjøpe bolig med høy fellesgjeld 

Å kjøpe en bolig med høy fellesgjeld kan være en god investering hvis boligen og beliggenheten passer for deg, og hvis du er komfortabel med den økonomiske forpliktelsen. Du bør imidlertid være forsiktig med å kjøpe en bolig med en uforholdsmessig høy andel av fellesgjeld i forhold til boligens verdi, da dette kan påvirke din økonomiske fleksibilitet og muligheten til å selge boligen i fremtiden. 

Hva brukes felleskostnadene til? 

Felleskostnadene du betaler som boligeier i et borettslag eller sameie, går til å dekke en rekke utgifter som er nødvendige for driften av boligsammenslutningen. Dette kan inkludere forsikringer, vaktmestertjenester, vedlikehold av fellesarealer, og kommunale avgifter. Det er viktig å være klar over hva felleskostnadene dekker, og å sørge for at du har råd til å betale dem i tillegg til å betjene din andel av fellesgjelden. 

Å kjøpe en bolig med fellesgjeld kan være en god måte å komme inn på boligmarkedet på, spesielt hvis du ikke har nok egenkapital til å kjøpe en bolig uten fellesgjeld. Imidlertid er det viktig å være oppmerksom på de økonomiske forpliktelsene som følger med, og å sørge for at du har råd til å betale både ditt eget lån og din andel av gjelden hver måned.

Hvis du vurderer å kjøpe en bolig med fellesgjeld er det som ved alle boligkjøp viktigst å finne en bolig som passer for deg og din økonomiske situasjon

Finansiering av vedlikehold 

Både borettslag og sameier står overfor lignende vedlikeholdsutfordringer. Enten det er vinduer, fasader eller tak, vil behovet for renovering dukke opp før eller siden. Mens dette kanskje ikke er øverst på listen når du kjøper nytt, bør det definitivt være en del av vurderingene ved kjøp av brukt bolig. 

Borettslag - felleslån for vedlikehold 

I et borettslag finansieres vedlikehold typisk gjennom opptak av felleslån. Denne tilnærmingen er mulig fordi banken kan stille eiendommen som sikkerhet, noe som vanligvis resulterer i gunstige betingelser for lånetakerne. Imidlertid vil et slikt lån øke de månedlige felleskostnadene for beboerne. 

Sameier - alternativ finansiering 

I motsetning til borettslag har sameier ikke samme mulighet til å ta opp felleslån. Finansiering av vedlikehold må derfor håndteres på andre måter, enten gjennom oppsamlede midler, usikrede lån i banken eller ved å innhente ekstra bidrag fra seksjonseierne. Seksjonseierne kan selvfølgelig også ta opp private lån for å finansiere vedlikehold av egne seksjoner, dersom vedlikeholdet ikke anses å være et felles anliggende for sameiet. 

Ved å forstå forskjellene i finansieringsmetoder og å ha et klart bilde av vedlikeholdsbehovet, kan både borettslag og sameier sikre effektiv håndtering av sine eiendommer og unngå uforutsette problemer i fremtiden.