Vurdering av oppussingsbehovet

En overfladisk oppdatering av stilvalg vil naturligvis være betydelig rimeligere enn å totalrenovere boligen. Kostnadene for oppussingen blir fort store dersom man skal utbedre råte- og fuktskader, bytte kledning og tak, og gjøre endringer i bærende konstruksjoner. Sistnevnte er sant nok et ekstremt eksempel, men det viser forhåpentligvis hvor viktig det er å vite akkurat hva man vurderer å kjøpe, hva som er målsetningen og om det er en god investering.

Investere i oppussingsobjektet

Generelt vil det å oppgradere overflater være rimeligere enn å rive og bygge nytt. Legging av nytt gulv, maling av vegger og himling eller oppgradering av kjøkkenfronter vil i de fleste tilfeller kunne gjøres både effektiv og rimelig, mens et nytt bad og kjøkken både tar lengre tid og koster mer. Kvadratmeterprisen for et nytt bad er høyere enn for et nytt kjøkken, og for sistnevnte er det i tillegg mulig å redusere kostnaden ytterligere ved å legge inn egeninnsats, for eksempel montering av kjøkkenskrog.

Vil du endre planløsningen, flytte kjøkkenet eller utføre søknadspliktige oppussingsprosjekter, er dette også blant de mer kostbare og omfattende tiltakene. Eksempler på tiltak som er søknadspliktige er bruksendring, endringer i bærende konstruksjoner eller større fasadeendringer. De fleste oppussingstiltak vil ikke kreve søknad.

For de som planlegger å gjøre mye selv, er det ekstra viktig å legge inn i budsjettet at arbeid med rør og elektrisk anlegg krever bruk av kvalifiserte fagfolk. Velg alltid en seriøs håndverker som følger dagens regelverk, da stiller du sterkere i eventuelle forsikringsoppgjør, du har reklamasjonsrett, og du får dokumentasjon på utført arbeid. Sjekk ut Tettpå-veilederen på skatteetaten.no for mer informasjon.

LES OGSÅ: Miljøvennlig oppussing.

Skader og mangler

Vær særlig var på fukt- og råteskader når du kjøper et oppussingsobjekt ettersom denne typen problemer må gjøres raskt og kan bli dyre, selvfølgelig avhengig av skadeomfanget. Vær også nøye på å undersøke om boligen har en velfungernde drenering og isolering, og at kledning og tak er intakt. 

Ved årsskiftet trer endringer i avhendingsloven i kraft som vil gjøre boligkjøp tryggere og mer oversiktlig for kjøper. Ved salg av boliger “som de er”, som vi har i dag, hviler mye av ansvaret og risikoen på kjøper - nå forflyttes dette i stor grad til selger, og det blir strengere krav til dokumentasjon. Det gjør kjøp av oppussingsobjekt tryggere, men gjør det også desto viktigere å få, og ta godt vare på, all dokumentasjon på ferdigstilte tiltak i hjemmet.

Når du søker om lån til kjøp av ny bolig, må du huske på oppussingskostnaden. Du kan snakke med banken om både oppussingsobjektet og budsjettet ditt. Pass på at du har undersøkt oppussingsbehovet grundig og har budsjettet klart før du søker lån. 

 

Kunne ikke starte applikasjonen!