Boligens skjold

Husets kledning og tak utgjør boligens skjold mot vær, vind, fukt og kulde. Både tak og yttervegger har gjerne en forventet levetid på mange tiår, men det er mye som kan forkorte denne levetiden betydelig. Det er derfor viktig å følge med, og bytte ut tak og kledning når det oppstår faresignaler. Når skjoldet er i ferd med å bli ødelagt, må vi ta grep. Og da kan vi i samme sleng foreta et skikkelig energiløft når det skal oppgraderes. 

Når må man bytte kledning og tak?

Heldigvis er det lenge mellom hver gang både kledning og tak må skiftes ut. Man skifter som regel tak eller kledning først når slutten av forventet levetid nærmer seg eller dersom man oppdager større skader. Avhengig av taktekke, varer taket gjerne rundt 30 - 50 år. Kledning kan forventes å vare ca. like lenge. Ting som værforhold, klima, vedlikehold og kvalitet på arbeidet da det ble gjort vil ha mye å si for den reelle levetiden. 

Dette bør du se etter

Eksempler på ting du bør se etter er skader på taktekke, pipebeslag og gjennomføringer på taket, eller ved funn av fukt eller skader på kledning. Dersom taket eller kledningen fortsatt er relativt nytt, kan det være nok å reparere skader. Slike skader bør alltid utbedres raskest mulig for å unngå vanninntrengning og skader.

Oppstår for øvrig skader tidlig i takets levetid, burde du finne ut hvorfor. Dette skal i utgangspunktet ikke skje, og mulige årsaker til tidlige skader kan være fuktdannelse på grunn av feil utførelse, dårlig lufting eller utilstrekkelig drenering.

Dersom taket eller kledningen er eldre, er som regel slike skader tegn på at taket eller kledningen er modent for utskiftning. Står du ovenfor et tak- eller kledningsskifte, eller begge deler, er det lurt å vurdere etterisolering.   

Etterisolering

Etterisolering vil si å legge et tykkere lag isolasjon for å styrke boligens evne til å holde på varme. Med årene har kravene som stilles til isolasjonstykkelse og utførelse blitt strengere, og standarden som gjaldt på 1980- og 1990-tallet, for ikke å nevne tidligere, duger rett og slett ikke i dag. SINTEF anbefaler etterisolering som tiltak for boliger som ble bygget før 1990

Etterisolering kan være dyrt, men dette er primært fordi du må rive og legge ny kledning eller tak. Skal du uansett skifte kledning eller tak, blir etterisoleringen straks mer lønnsom. 

Fullstendig utvendig totalrenovering

En fullstendig totalrenovering består av å skifte av tak, kledning og vinduer samt etterisolering. Dette er sant nok dyre tiltak, men de blir rimeligere når de utføres i kombinasjon med hverandre.

Bor du i et eldre hus og utfører disse tiltakene, vil du kunne oppleve store forskjeller. Det vil medføre slutt på kaldras og trekk, og skape et lunere og mer stabilt inneklima. Størst forskjell vil du imidlertid kunne merke på strømregningen. 

Om du skifter ut tak, kledning og vinduer, og samtidig etterisolerer, er det få energitiltak som kan måle seg med dette. 

Vent til det blir lønnsomt

En fullstendig, utvendig totalrenovering vil medføre en god del kostnader, og bør ikke utføres med mindre boligen har et klart behov for det. Du bør derfor vente til kledning og tak nærmer seg slutten av sin forventede levetid for å sikre best mulig lønnsomhet.

Husk også på at det kan være mulig å få støtte fra Enova om arbeidet kvalifiserer som “oppgradering av bygningskroppen”. Forhør dere gjerne med Enova eller energirådgivere før dere starter arbeidet for å finne ut om dere kvalifiserer for støtte - de kan også foreslå andre gunstige tiltak dere ikke ville tenkt på selv. 

Hvordan finansiere oppussing og renovering

Å pusse opp eller renovere medfører som nevnt ofte en del kostnader. Planlegger man godt er det selvfølgelig mulig å spare opp penger over tid for å finansiere de endringene man ønsker å foreta. Alternativt kan man også ta opp lån for å dekke utgiftene. Er du lånekunde hos oss fra før kan du søke om opplåning her. Er du ikke lånekunde hos oss kan du søke om å flytte og eventuelt øke lånet ditt her.