SeniorLån gir deg økonomisk trygghet!

Med SeniorLån kan du frigjøre penger du har spart opp i boligen gjennom mange år og få et ekstra tilskudd til pensjonen din. Da kan du f.eks. reise mer, pusse opp huset eller gi barna dine forskudd på arv. Pengene bruker du akkurat som du selv ønsker.

  • Du beholder eierskapet til boligen. Er verdien på boligen lavere enn lånet ved forfall, dekker BN Bank tapet.
  • Få lånet utbetalt som et engangsbeløp eller månedlige utbetalinger. Alternativt som en kombinasjon.
  • Du betaler ingen renter eller avdrag så lenge som du bor i boligen. Rentene legges til lånet månedlig.
  • Du kan når som helst avslutte låneforholdet.
  • Lånet tilbakebetales først ved permanent fraflytting fra boligen (f.eks. flytting til sykehjem) eller død.
  • Du kan hvert år trekke fra påløpte renteutgifter i selvangivelsen og få en ekstra skattefordel.
  • SeniorLån kan ikke kombineres med annen gjeld som hefter i boligen.
  • Hvor mye du kan låne med SeniorLån avhenger av din alder, samt boligens verdi og beliggenhet.

 

Finanstilsynet anbefaler SeniorLån fremfor rammelån. Les mer på DN.no.