Senior­Lånskalkulator

Her får du en indikasjon på hvor mye du maksimalt kan låne. Størrelsen på lånet er avhengig av din alder, samt boligens verdi og beliggenhet. 

Eldre par smiler til kamera med en datamaskin fremfor seg, til illustrasjon for seniorlån

Dette er seniorlån

  • Et lån med pant i bolig for deg som har fylt 60 år.
  • Du betaler ikke renter/avdrag så lenge du bor i boligen
  • Du beholder eierskapet til boligen
  • Du har livsvarig borett i boligen
  • Du kan velge mellom engangsutbetaling eller månedlige betalinger
  • Du kan trekke fra påløpte renteutgiver i Skattemeldingen
  • Du kan når som helst avslutte lånet
  • Lånet kan ikke kombineres med annen gjeld som hefter i boligen.
  • Lånet tilbakebetales først ved permanent fraflytting fra boligen

Kontakt oss om SeniorLån

Terje er seniorkonsulent i BN Bank, til illustrasjon for Seniorlån

Personlig service hele veien

Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss om du har spørsmål rundt SeniorLån eller andre bankprodukter. Vi har dyktige rådgivere som har blant landets lengste erfaring med SeniorLån.

Du når oss på telefon, epost og chat .

Kontakt meg om SeniorLån

Seniorrådgiver: Terje Ottesen
Telefon: 22 82 56 00
E-post: terje.ottesen@bnbank.no