Ofte stilte spørsmål om SeniorLån

Under kan du finne svar på det mange lurer på omkring SeniorLån.

 1. Ring oss på 22 82 56 00 eller legg igjen kontaktinfo på vårt seniorlån kontaktskjema, så tar vi en prat om hvordan SeniorLån fungerer og hvilke muligheter som finnes.

 2. Vi lager et foreløpig eksempel med ønsket lånesum og sender til deg i posten, sammen søknadsskjema, ytterligere informasjon og frankert svarkonvolutt.

 3. Ny takst – Når det gjelder SeniorLån krever vi alltid oppdatert takst på boligen. Dersom du bor i leilighet må vi ha en såkalt E-takst fra eiendomsmegler. Dersom du bor i enebolig eller tomannsbolig/rekkehus krever vi verdi/lånetakst utført av sertifisert takstmann. BN Bank er gjerne behjelpelig med å skaffe takstmann hvis du ikke ønsker å ordne dette selv. Dersom du nettopp har kjøpt bolig trengs ikke ny takst. Da forholder vi oss til kjøpesummen.

 4. Søknadsskjema og ny takst sendes til BN Bank i den tilsendte svarkonvolutten, eller pr epost.

 5. Vi lager så lånedokumenter som sendes deg i posten for signering.

 6. Etter at vi har mottatt signerte dokumenter i retur, sendes pantedokumentet til tinglysning, og lånet kan utbetales etter ca. 10 dager. Vi ordner samtidig alt med avslutning av ditt eksisterende boliglån.

Med SeniorLån kan du frigjøre deler av sparepengene dine som er bundet opp i boligen. Du trenger ikke betale renter eller avdrag så lenge du bor i boligen. Rentene legges til lånet månedlig.

Du kan få lånet utbetalt som et engangsbeløp eller månedlige utbetalinger, alternativt som en kombinasjon.

Hvor mye du kan låne med SeniorLån avhenger av din alder, samt boligens verdi og beliggenhet.

Alle par eller enslige over 60 år som eier sin egen bolig/leilighet med sentral beliggenhet, kan søke om SeniorLån. Inntekt spiller ingen rolle, det er boligens verdi som er viktig. Boligen bør være helt eller nesten gjeldfri.

Renten til SeniorLån er noe høyere enn for vanlige boliglån. Dette er for at det skal være mulig å garantere livsvarig rett til å bli boende i boligen, uten at du skal betale renter eller avdrag. Kostnader til takst, etablering og tinglysing kommer til fratrekk ved utbetaling av lånet.

Dersom det skulle vise seg at boligens verdi ikke dekker lånet ved forfall er det BN Bank som dekker tapet.

Du beholder eierskapet til boligen og den lengstlevende ekte­fellen er sikret å bo der livet ut. For ektefeller med særkullsbarn og enkelte andre familieforhold, kan spesielle regler gjelde. Da må det inngås særskilte avtaler mellom partene. Vi anbefaler å søke juridisk bistand i slike tilfeller.

Når det gjelder SeniorLån krever vi alltid oppdatert takst på boligen. Dersom du bor i leilighet må vi ha en såkalt E-takst fra eiendomsmegler. Dersom du bor i enebolig eller tomannsbolig/rekkehus krever vi verdi/lånetakst utført av sertifisert takstmann. BN Bank er gjerne behjelpelig med å skaffe takstmann hvis du ikke ønsker å ordne dette selv. Dersom du nettopp har kjøpt bolig trengs ikke ny takst. Da forholder vi oss til kjøpesummen.

Rentene legges til lånet månedlig. Lånet, inklusive renter, tilbakebetales ved flytting eller død.

Mange bruker deler av SeniorLånet til å slette den gamle gjelden. Det gir mer å rutte med ved at dere slipper de månedlige utgiftene. Er gjelden større enn det er mulig å dekke med SeniorLån, må vi diskutere andre løsninger.

Pengene du får utbetalt velger du selv hvordan du vil bruke. Noen ønsker å pusse opp, nedbetale gjeld eller gi forskudd på arv, mens andre bare ønsker mer å rutte med.

Det er selvsagt mulig å betale renter på SeniorLånet og gjøre andre innbetalinger om du ønsker det.Dette gjøres ved å betale direkte inn på lånets kontonummer.

Du kan når som helst foreta innbetalinger eller avslutte låneforholdet.

Banken garanterer din rett til å bo i boligen frem til du enten dør eller flytter permanent på sykehjem. For ektepar gjelder garantien for lengstlevende. (Gjenlevende ektefelle eller registrert partner må ha rett til å sitte i uskiftet bo for å kunne bli boende). Når begge er borte eller har permanent opphold på sykehjem, må boligen selges (normalt innen ett år) og lånet innfris. Dersom boligens verdi er høyere enn lånesaldo, får arvingene differansen. Dersom lånet er høyere enn verdien på boligen, dekker banken tapet. Arvingene kan således ikke arve gjeld. Les med om hva som skjer med bankforholdet ved dødsfall her.

Finanstilsynet ber bankene ta hensyn til at inntektene reduseres både ved pensjonsalderen og når en av ektefellene dør. Dette må bankene vurdere når de innvilger rammelån, både i forhold til betjeningsevne og løpetid. Også den økonomiske utviklingen i samfunnet innebærer risiko, som høyere renter eller fallende boligverdi. Sviktende betjeningsevne kan i verste fall føre til at man må fraflytte boligen. For pensjonister som har behov for å spe på en mager pensjon, vil som regel et seniorlån passe bedre.

Les mer i nyhetssaken på dn.no.

Seniorlån egner seg ikke for lånefinansiering av fondskjøp. Renten på et seniorlån er høyere enn for ordinære lån på grunn av trygghetsgarantien. Denne lånerenten sammenlignet med forventet avkastning på aksjefond etter forvaltningshonorarer gir dårlig avkastning målt mot risiko.

Det er ikke noe krav om at du må flytte alle dine banktjenester over til BN Bank, men når du får innvilget et SeniorLån blir det samtidig opprettet en Seniorkonto i ditt navn som lånet i utgangspunktet vil utbetales til. Dette er en spesiell konto kun for SeniorLånskunder med god rente og gebyrfri bruk. Seniorkontoen disponeres med nettbank og Visakort (valgfritt).

Seniorlån frigjør verdier som er bundet opp i boligen. Du trenger ikke betale renter eller avdrag så lenge du bor i boligen.

Utbetaling skjer normalt et par dager etter at lånedokumentene er signert.

SeniorLånet kan du beholde så lenge du lever og bor i boligen banken har tatt pant i. Dersom du flytter må lånet innfris.

Når boligen selges vil lånet, inklusive påløpte renter, trekkes fra salgssummen og resterende tilfaller arvingene.  Hvor mye det vil være igjen avhenger hvor lenge du lever og utvikling i rentenivå og boligpriser i årene som kommer.

Vi anbefaler at SeniorLån diskuteres med arvinger slik at det er åpenhet i familien rundt gjeld og arv.

 

Gjenlevende ektefelle eller registrert partner må ha rett til å sitte i uskiftet bo for å kunne bli boende. Dersom lengstlevende ikke kan sitte i usikftet bo med boligen i medhold av Arvelovens kapittel 3, må det inngås avtale mellom låntakere og/eller arvinene om at lengslevende skal kunne fortsette å bli boene i boligen.

Det må også inngås en slik avtale i følgende situasjoner:

 • Låntakerne er ektefeller og den ene eller begge ektefeller har særkullsbarn
 • Låntakerne er samboere, enten uten barn, med felles barn, eller med særkullsbarn
 • Boligen er den enes særeie, og det ikke er avtalt at særeie skal kunne overtas i felleseiet eller gå inn i et eventuelt uskriftebo.

låntakere som er i en situasjon som nevnt over anbefales å få juridisk bistand til å vurdere hvilke avtaler som vil være nødvendige. Låntakere som er usikre på om boligen kan overtas i uskrifte ved førsteavdødes død, anbefales å få juridisk bistand til å vurdere sin situasjon.

BN Bank utbetaler lånet i henhold til kredittavtalen uavhengig av om avtaler som nevnt over er inngått mellom aktuelle parter, og førerer ingen kontroll med om nødvendige avtaler inngås.

 • Dersom du ønsker å overlate mest mulig til eventuelle arvinger er ikke SeniorLån det riktige lånetilbudet.
 • Har du planer om å flytte i nærmeste fremtid anbefaler vi å vente med å ta opp et SeniorLån til du har overtatt ny bolig.
 • Er du fremdeles i jobb er det fornuftig å vente til du har gått av med pensjon og vet hvordan økonomien i pensjonisttilværelsen blir før du begynner å bruke av boligens verdi med et SeniorLån.