""Jeg kan tenke fremover på alderdommen og vite at den blir god og trygg. Økonomien er sikret og jeg kan bo der jeg ønsker.""

Eva Henschien (71)

"- Føler meg økonomisk trygg. Fått sanert mesteparten av barnas studiegjeld. Har penger i bakhånd for uforutsette utgifter og vedlikehold av hus. Veldig fornøyd. Har større handlefrihet nå enn da jeg ikke var pensjonist."
"- SeniorLån gir meg en økonomisk trygghet i hverdagen. Jeg kan si "ja takk" til hyggelige ting som gir glede og dermed et lettere liv."
"- Mulighetene for større raushet overfor barnebarn, og oppussing av tømmerhytta jeg har, gir meg ekstragleder i min pensjonstilværelse."
"- Nedbetaling av lån, bidro til en enklere økonomisk hverdag, rett og slett! Jeg har fått mer å rutte med i det daglige, slik at jeg slipper å være redd for å unne meg noe ekstra. Jeg håper denne ordningen vil vedvare i mange, mange år."
"- SeniorLån gir oss muligheten til å oppholde oss i Spania i vinterhalvåret. Begge sliter med gikt og leddplager."