Nå ble styringsrenten nylig satt opp igjen, og konsekvensen av dette blir ofte at bankene følger etter og setter opp rentene både på lån og innskudd. - Rentene har steget kjapt det siste året, og det ligger en forventning om ytterligere økning, så det er viktig at folk har en økonomi som er rustet for dette, sier Reite. - Selv om mange nok tenker at det snart vil snu og rentene vil falle igjen, må man være klar over at normalnivået er på rundt 5 til 6 prosent. Da er det klart det vil få betydning for de månedlige utgiftene dine, fortsetter han. 

Hva skjer om renten øker fra 5,0 til 6,5 prosent? 

Reite legger frem følgende eksempel ved eventuell renteøkning:
- Har du et boliglån på 3 millioner med 5,0 prosent rente i dag, betaler du omtrent 17.600 kr i måneden dersom du har 25 års nedbetalingstid. Skulle du da få en renteøkning på 0,50 prosentpoeng vil du måtte betale ca 890 kroner mer, rundt 18.500 kroner. Øker imidlertid renten til 6,5 prosent, noe som kan skje i nær fremtid, vil det månedlige beløpet øke til ca 20.300 kroner. Dette tilsvarer en økning fra dagens nivå på 2.700 kroner i måneden, eller rett i underkant av 32.400 kroner i året.  

Bankene regner med at du skal tåle ei renteøkning på 3 prosentpoeng 

Når banken innvilger deg boliglån gjør de dette med en økonomisk sikkerhetsmargin. Det vil si at det forventes at du skal tåle en renteøkning på 3 prosentpoeng, basert på det inntektsnivået og den økonomien du/dere har i dag. - For mange vil nok en såpass høy renteøkning uansett medføre endringer i den økonomiske hverdagen, sier Reite. 

Hva bør du tenke over og eventuelt gjøre? 

- Du finner lånekalkulatorer som viser deg hva en renteøkning betyr for din økonomi, forklarer Reite. Du må passe på så det er nok penger på trekkontoen når lånet skal betales.  

- Dersom økonomien din er sårbar og renteøkningen betyr at du må kutte ned på andre utgifter, er det lurt å ta en titt på hva du bruker penger på ellers. Sjekk kontoutskriften i nett- eller mobilbanken, og kanskje finner du noe du kan avse? Kanskje er det nok å kutte en av streamingtjenestene du har? 

-Jeg vil uansett anbefale deg å sette opp et budsjett. Da vil du virkelig få oversikt over hva du bruker penger på, og om alt virkelig er nødvendig. Man skal unne seg ting i hverdagen, men om det begynner å knipe økonomisk kan det jo hende man finner budsjettposter det kan justeres litt på, sier Reite. 

Sjekk om du takler høyere rente

I tillegg er det lurt å være litt føre var. Har du mulighet til å sette av penger nå, er dette gull verdt dersom renten skulle stige ytterligere, da har du en liten buffer å ta av.

- Et tips kan være å se på hva en eventuell renteøkning på 2 prosentpoeng vil koste deg, sier Reite. - Sett av tilsvarende beløp på en sparekonto hver måned. Da vet du at du klarer å håndtere en eventuell fremtidig renteøkning, og samtidig vil du spare opp penger som er gode å ha enten det skulle bli litt trangere økonomisk eller om det skulle dukke opp noe uforutsett.

Det er utrolig kjekt å ha en bufferkonto som kan dekke kostnadene om vaskemaskinen ryker eller bilen trenger en reparasjon, avslutter han.

Boliglån med avdragsfrihet eller fastrente

Når økonomien blir stram, kan det være nødvendig å ta grep for å håndtere utgiftene bedre. I BN Bank tilbyr vi både avdragsfrihet på boliglån og fastrentelån.

Med avdragsfrihet på boliglån kan du utsette nedbetalingen av lånet i en periode. Det er spesielt nyttig for de som trenger midlertidig økonomisk fleksibilitet eller står overfor situasjoner som karriereskifte eller studier. Man bør imidlertid være oppmerksom på kostnadene knyttet til en slik betalingsutsettelse og vurdere nøye før du tar en beslutning.

Med fastrentelån binder man renta fra starten av, og renten forblir uendret i en avtalt periode. Fastrentelån passer best for de som ønsker forutsigbarhet i økonomien, men det er viktig å veie fordeler og ulemper før man eventuelt binder renten på hele eller deler av lånet.

Privatøkonom og direktør personmarked Endre Jo Reite

Endre Jo Reite

Endre Jo Reite er direktør for personmarked i BN Bank, og er vår privatøkonom.

Rentekalkulator

Regn ut hva en renteendring kan bety for dine lånekostnader ved å benytte vår rentekalkulator.

 

 

Tre tips

  1. Test en lånekalkulator og se hva en eventuell renteøkning vil bety for utgiftene dine.
  2. Sett opp et budsjett for å ha kontroll på inntekter og utgifter.
  3. Spar opp penger på en bufferkonto dersom det er mulig.