Kjøpe bolig eller selge bolig først?

Det er ingen fasit når det kommer til om man skal kjøpe eller selge bolig først. De avgjørende faktorene er din økonomi og familiesituasjon. 

Det er best å kjøpe først hvis du har en buffer og vet at du klarer høyere kostnader i en periode, og dermed kan betjene lån på to boliger for en liten periode. Skal du kjøpe en billigere bolig enn den du selger er det tryggere å kjøpe først, da er man ikke like avhengig av en gitt salgspris for at det totale regnestykket skal gå opp. 

Hvis du tror det kan ta lang tid å selge den gamle boligen kan det være best å selge før du kjøper. Da risikerer du ikke å sitte med to boliger over lengre tid, det kan bli økonomisk krevende. Et mellomfinansieringslån fra banken har normalt sett en maks løpetid på 6 måneder, og det kan være krevende å få økonomien til å gå rundt med to boliglån

Ønsker du å vite hvor mye egenkapital du har til å kjøpe ny bolig så vil et salg være oppklarende. Med egenkapital på bok vil det være enklere for bankene å vurdere størrelsen på ditt finansieringsbevis for kjøp av neste bolig. 

Er du i en familiesituasjon der det er barn involvert og man ikke har muligheter til å bo tilfredsstillende hos for eksempel familie, kan det å selge før man kjøper gi uheldige konsekvenser.

Er man derimot alene eller par uten barn som har mulighet til å bo hos familie/venner for en kort periode kan det å selge før man kjøper fungere fint.

Når er det best å selge bolig?

Tradisjonelt sett er våren og tidlig sommer en populær tid for boligsalg, da mange potensielle kjøpere er aktive på markedet etter vinteren. Dette kan skape et større tilbud og etterspørsel, og dermed potensielt føre til raskere salg og høyere priser. Imidlertid kan markedet variere i ulike regioner og årstider, så det er viktig å vurdere lokale forhold og markedstrender.

Les mer om når det er best å selge bolig her.

Verdivurdering

Noe av det første som skjer når du bestemmer deg for at du skal flytte er at du må få en verdivurdering av dagens bolig. En verdivurdering må ikke forveksles med en takstrapport, også kalt tilstandsrapport, som må gjennomføres av en godkjent takstmann.

Verdivurderingen gjøres av en eiendomsmegler, og verdien settes ut fra prisstatistikk, beliggenhet, kunnskap og erfaring om boligmarkedet i ditt nærområde. Resultatet av verdivurderingen er at du skal få et godt estimat på hva eiendommen din vil kunne bli solgt for i dagens marked.

Ta kontakt med en megler som kjenner ditt nærområde best mulig, inviter gjerne flere meglere hjem for å få en verdivurdering og prisoverslag for ditt kommende boligsalg. For megleren er du en potensiell kunde, og slike oppdrag er derfor viktig for eiendomsmeglere. 

Hvor lang tid det tar å få svar på verdivurdering kan variere, men som oftest kan en megler som har vært på befaring hos deg si noe om potensiell salgspris for din bolig allerede samme dag.

Ønsker du å kontakte megler for verdivurdering eller salg? Les mer om vårt samarbeid med eiendomsmegler Krogsveen her.

Å få boligen ut på markedet

Før boligen er ute på markedet er det flere ting som må på plass i et samarbeid mellom megler og selger:

  • Takstrapport
  • Eiendomsopplysninger fra kommune
  • Bilder
  • Egenerklæring
  • Annonsering

Selger man bolig gjennom megler tar megler hånd om det meste av papirarbeid som må på plass før boligen når markedet. Megler rekvirerer takstmann og fotograf, samt tar kontakt med kommunen for å få alle relevante papirer knyttet til boligen. 

Som selger må man fylle ut egenerklæringen. Gjennom denne skal selger fortelle mest mulig om boligen, som hva som er gjort av utbedringer, hvilke feil ved boligen som er kjent, skadedyr, vedtekter i sameie/nabolag og lignende. Egenerklæringen er et juridisk bindende dokument, og det er derfor svært viktig at selger oppgir alt de vet om boligen her. 

Annonsemateriell og et komplett prospekt lages med bakgrunn i innhentet informasjon. Du som selger kan gjerne bidra til annonser og prospekt med din kunnskap om boligen og området, dette kan gi treffende tekster til innsalg. Herfra er veien kort til boligen er på nett. Normalt sett tar hele denne prosessen fra megler er valgt til boligen er i markedet ca 2-3 uker. 

Når boligen er sluppet i markedet gir megler selger innsyn i hvor mange som klikker på annonsen, hvor mange som har lastet ned prospekt og hvor mange som har meldt seg på visning.

Når selges flest boliger?

Generelt sett er våren og tidlig sommer vanligvis den perioden hvor flest boliger selges. I følge Eiendom Norge tar det, per desember 2023, 49 dager å selge bolig. Normalt sett ligger en bolig ute 10-14 dager før første visning, og er man heldig får man budrunde påfølgende dag. Når bud på boligen kommer så kan selger selv bestemme hvilket bud som aksepteres. Men, det er ikke god praksis å sette prisantydning lavere enn det man er villig å selge for og det anbefales derfor ikke.

Det kan være regionale forskjeller for hvor lang tid det tar å selge en bolig. Normalt sett har tempoet for salg av bolig vært høyere i de store byene sammenlignet med mindre plasser. Tilbud og etterspørsel er nøkkelen for hvor lang tid det tar før boligen blir solgt.

Hvor lang tid tar det fra salg til overtakelse?

Overtakelsestidspunkt avtales i forbindelse med kjøp av bolig. Budgiver oppgir ønsket overtakelsesdato sammen med budet som gis, og selger kan da velge å godkjenne budet med oppgitt overtakelsesdato.

Alternativt avtaler kjøper og selger gjennom megler en overtakelsesdato som passer begge parter. Normal overtakelsestid er 2-3 måneder. 

Når salget er gjennomført leverer både kjøper og selger kjøpekontrakten til banken. Gjennom denne vet bankene når overtakelse, og dermed også oppgjør, skal finne sted. Megler sørger for at oppgjøret blir riktig, og sender bekreftelse til selger i forkant av overtakelsen for å bekrefte at det er trygt å gi fra seg husnøkkelen når pengene har kommet på konto.

Hvor lang tid tar oppgjør ved salg av bolig?

Megler innfrir og sletter selgers sikkerhet og lån, og overfører eierskapet av bolig til kjøper, samt utbetaler penger til selger. Fra overtakelse til pengene er på konto vil det normalt sett ta cirka 10 dager.