Hva skjer med økonomien ved samlivsbrudd? 

Å dele økonomien ved skilsmisse og samlivsbrudd kan være en utfordrende oppgave, men det finnes flere måter å håndtere det på. Her er noen konkrete råd og alternativer: 

 • Kommunikasjon: Start med å ha åpen og ærlig kommunikasjon med din tidligere partner. Diskuter økonomiske forhold, eiendeler og gjeld med hensyn til begges behov og ønsker.
 • Fordeling av eiendeler: Gjennomgå alle eiendeler, inkludert eiendom, kjøretøy, bankkontoer og investeringer. Bestem, sammen med partneren din, hvilke eiendeler som skal deles likt eller på en annen rettferdig måte.
 • Avtaler: Opprett en skriftlig avtale som spesifiserer hvordan eiendeler og gjeld skal deles. Dette kan inkludere fordeling av eiendeler, ansvar for gjeld og eventuelle vedlikeholdsplikter.
 • Mekling: Vurder å bruke en profesjonell mekler for å hjelpe med økonomisk deling. En mekler kan bidra til å lette kommunikasjonen og finne kompromisser som begge parter kan være enige om.
 • Pensjon og forsikring: Gjennomgå pensjonsplaner, forsikringer og andre økonomiske arrangementer som involverer begge partene. Bestem hvordan disse skal fordeles eller omfordeles.
 • Gjeldshåndtering: Avgjør hvordan gjeld skal håndteres. Dette kan inkludere deling av eksisterende gjeld eller opprettelse av en plan for gjeldsavvikling.
 • Ekspertråd: Konsulter med økonomiske rådgivere, advokater eller skilsmisseeksperter for å få faglig innsikt og veiledning gjennom prosessen.
 • Bankkonti og kredittkort: Sørg for å endre bankkonti og kredittkort til individuelle kontoer for å unngå forvirring og eventuelle økonomiske komplikasjoner.
 • Endring av testamente og livsforsikring: Revurder testamentet ditt og eventuelle livsforsikringspoliser for å sikre at de gjenspeiler din nye økonomiske situasjon.
 • Langsiktig planlegging: Tenk på fremtidige økonomiske mål og behov når du deler økonomien. Dette kan inkludere boligkjøp, utdannelse for barn, pensjonering og mer. 

Å dele økonomien krever samarbeid, tålmodighet og forståelse. Ved å følge de ovennevnte rådene og vurdere ulike alternativer, kan du bidra til en mer smidig og rettferdig økonomisk deling under en utfordrende tid. 

Økonomiske rettigheter ved skilsmisse 

Ved en skilsmisse har begge partnere visse økonomiske rettigheter som må ivaretas for å oppnå en rettferdig økonomisk avtale. Noen av de grunnleggende økonomiske rettighetene og viktige aspektene knyttet til eiendels- og gjeldsdeling har du her: 

Eiendelsdeling: Eiendeler som er ervervet under ekteskapet, enten individuelt eller felles, må deles på en rettferdig måte. Dette kan inkludere bolig, kjøretøy, bankkontoer, investeringer og eiendom. Delingen bør ta hensyn til hver part sin økonomiske innsats og bidrag til ervervelsen av eiendelene. Det er verdt å merke seg at enkelte ting kan holdes utenfor delingen, for eksempel særeie, personlige eiendeler og arv og gaver. 

Gjeldsdeling: Samme prinsipp gjelder for gjeld – gjeld som er pådratt i løpet av ekteskapet, uavhengig av hvilken ektefelle som står oppført, kan bli delt mellom partene. Dette kan omfatte kredittkortgjeld, lån og andre økonomiske forpliktelser. 

Barnebidrag: I tilfeller der den ene ektefellen har vesentlig lavere inntekt eller økonomisk styrke enn den andre parten, kan det være aktuelt å fastsette barnebidrag om man har felles barn. Dette skal bidra til å opprettholde en rimelig økonomisk situasjon for begge parter og eventuelle barn. 

Pensjon og forsikringer: Ektefeller har ofte rett til en del av hverandres pensjonsrettigheter og forsikringsytelser. Dette kan påvirke pensjoneringen og forsikringsdeliningen til begge parter etter skilsmissen. 

Viktigheten av kunnskap: Å være klar over sine økonomiske rettigheter er avgjørende for å sikre en rettferdig og balansert økonomisk avtale ved skilsmisse. Dette krever innsikt i lokale lover og forskrifter som kan påvirke fordelingen av eiendeler og gjeld. 

 

Dame bruker kalkulator for å regne, til illustrasjon for samlivsbrudd og økonomi

Hva skjer med boliglånet ved skilsmisse og samlivsbrudd?

Håndteringen av boliglånet kan være en av de mest komplekse økonomiske aspektene når man skal skille lag. Her er noen alternativer til hvordan dere kan håndtere boliglånet på en måte som unngår økonomiske komplikasjoner: 

Selge boligen: Dersom ingen av partene skal overta boligen alene, kan en løsning være å selge boligen og dele salgssummen mellom partene. Dette gir begge muligheten til å starte på nytt med sine egne økonomiske forutsetninger, og kanskje gi begge muligheten til å kjøpe ny bolig. Selv om det kan være en stor livsendring, kan det bidra til å unngå ytterligere økonomisk konflikt. 

Refinansiering: Hvis en av partene ønsker å beholde boligen, kan refinansiering være en mulighet. Den ene parten kan kjøpe ut den andre ved å refinansiere boliglånet og ta over gjelden. Dette krever godkjennelse fra långiveren og kan gi den ene parten fullt ansvar for boliglånet. 

Delt ansvar: En annen tilnærming er å opprette en avtale om delt ansvar for boliglånet. Begge parter forblir ansvarlige for lånet, selv om de ikke lenger bor sammen. Dette kan være en midlertidig løsning mens man finner ut av økonomien etter bruddet. Det kan da være lurt å opprette et skriftlig avtaleskjema, her må dere bli enige om fordelingen av ansvar for boliglånet. Dette bør inkludere hvem som er ansvarlig for å betale avdrag, renter og andre utgifter. Dette kan bidra til å unngå fremtidige misforståelser. 

Profesjonell rådgivning: Det er sterkt anbefalt å søke profesjonell økonomisk og juridisk rådgivning ved håndtering av boliglånet ved skilsmisse. En advokat eller økonomisk rådgiver kan bidra til å vurdere alle muligheter og hjelpe med å finne den beste løsningen basert på individuelle omstendigheter. 

LES OGSÅ: Skilsmisse, samlivsbrudd og bolig.

 

Gode råd ved skilsmisse og samlivsbrudd 

Ved skilsmisse og samlivsbrudd er det viktig å ha en klar plan og strategi for å håndtere både følelsesmessige og økonomiske utfordringer. Som tidligere nevnt er det viktig å ha en åpen kommunikasjon med hverandre, det er viktig å ha konkrete og gode avtaler, og det kan være lurt å søke profesjonell rådgivning. I tillegg kan det være lurt å tenke over følgende: 

 • Ta vare på din egen fysiske og mentale helse. Skilsmisse og samlivsbrudd kan være en stressende tid, og selvomsorg er avgjørende for å takle følelsesmessige utfordringer og ta beslutninger på en sunn måte.
 • Fokus på barnas beste: Hvis barn er involvert, sett deres behov og trivsel først. Oppretthold åpen kommunikasjon med din tidligere partner om økonomiske forpliktelser knyttet til barna, som barnebidrag og utdanning.
 • Spareplan: Lag en realistisk sparing og budsjetteringsplan for å oppnå dine økonomiske mål. Dette kan inkludere å bygge en nødfond, betale ned gjeld eller investere for fremtiden.
 • Fremtidsrettet tankegang: Tenk på det større bildet og fremtiden. Mens det kan være tøft på kort sikt, kan en langsiktig plan og positiv tankegang hjelpe deg med å overvinne utfordringene og oppnå økonomisk og personlig vekst. 

Ved å følge disse rådene kan du bedre håndtere skilsmisse eller samlivsbrudd på en konstruktiv måte, sikre dine langsiktige mål og opprettholde en sunn økonomisk og følelsesmessig balanse.