Hva bør inkluderes i et familiebudsjett?

Det er viktig for en familie å ha en struktur og plan på økonomien. Dette vil hjelpe familien til å ta gode økonomiske beslutninger.

Den beste og enkleste formen for å strukturere familieøkonomien er å lage et budsjett som passer din familie. Her finner du budsjett til familie i excel.  Budsjettet gir familien en full oversikt over inntekter og utgifter, og ut fra dette kan man sette sparemål og gjøre prioriteringer. 

Typiske poster et familiebudsjett bør inkludere:

 • Bolig: Husleie eller boliglån, strømutgift, eiendomsskatt/kommunale avgifter, forsikring, vedlikehold
 • Mat og drikke: Inkluder kostnader til mat, drikke og restaurantbesøk
 • Transport: Månedlige bilkostnader (forsikring, service), drivstoffutgifter, kollektivtransport.
 • Klær og personlig pleie: Klær, sko, frisørbesøk, kosmetikk
 • Familie og helse: Barnehage og SFO-utgifter, forsikringer, legemidler, tannlegebesøk, medisiner
 • Fritid og underholdning: Reise, kino, teater, musikk, reiser, bøker, abonnementer, internett,
 • Diverse: Gaver, husholdninsartikler/apparater, interiør, kostnader til husdyr

Hvis den økonomiske situasjonen til familien endrer seg, så er det viktig å bruke budsjettet aktivt for å styre familieøkonomien. Da ser du tidlig hva for eksempel redusert inntekt vil betyr for hvor mye dere har disponibelt hver måned. 

Hvor mye bruker en familie i måneden?

Det finnes gode verktøy for å estimere hvor store utgifter en gjennomsnittsfamilie har per måned. 

Fra SIFOs kalkulator kan du for eksempel se at en familie på fire med to barn i barnehage og en bil har månedlige utgifter på ca 35 000 kr. Dette inkluderer da ikke kostnader knyttet til bolig og strøm.

En familie med skolebarn har ca like store kostnader, da har barnehageutgiften falt bort, men kostnader knyttet til blant annet mat, klær og reise øker. Ser man dette mot en familie som kun består av to voksne så er utgiftene redusert til ca 22 000 kr per måned. 

Matutgifter er en utgift de fleste har et forhold til ettersom mange handler mat nærmest daglig. En familie med to barn i skolealder bruker i følge SIFO 13 000 kroner per måned på mat.

Sjekk SIFO sitt referansebudsjett for å ha et godt utgangspunkt for budsjettet du skal sette opp. Husk at utgifter til bolig og strøm ikke inkluderes og må legges som egne poster i ditt budsjett.

Betal ned gjeld - hvordan få sunn økonomi

De fleste av oss har gjeld. Det kan være studielån, kredittkortgjeld, billån, boliglån, privat gjeld til et familiemedlem for å nevne noe. Har man for mye gjeld i forhold til hva man klarer å betjene vil dette gi økonomisk stress, og gjeldsbelastningen vil gjøre at man sliter med å dekke hverdagsutgifter som for eksempel strøm og mat. 

Nedbetaling av gjeld kan være utfordrende, spesielt hvis rentene er høye og gjelden er fordelt hos mange ulike kredittgivere.

Her er noen tips for hvordan du kan prioritere å nedbetale gjeld: 

 • Få oversikt over all gjelden din. All usikret gjeld kan du slå opp her, og størrelse og nedbetaling av ditt boliglån finner du hos din boliglånsbank. Summer opp samlede månedlige kostnader for de ulike lånene.
 • Prioriter høyrentegjeld: Prioriter å betale ned mer gjeld på lånene med høy rente først, disse lånene har som oftest en svært høy rentedel i innbetalingen og lav avdragsdel. Ved å korte ned løpetiden og prioritere denne type lån vil du totalt sett betale mindre tilbake.

  Ikke la kredittkort eller forbruksgjeld stå ubetalt, det vil raskt påløpe forsinkelsesgebyrer og økte renter, og dette er en gjeld du bør bli kvitt raskt.
 • Vurder å refinansere lånene dine. Har du høy gjeldsgrad kan du vurdere å samle din forbruks- og kredittkortgjeld i et refinansieringslån. Dette vil ta ned de månedlige kostnadene dine. Eventuelt snakk med banken din om du har nok sikkerhet i bolig til å bake inn forbruksgjeld i boliglånet.
 • Lag en nedbetalingsplan: Lag en plan over hvordan du vil nedbetale gjelden fremover. Dette vil hjelpe deg med å holde deg motivert.
 • Reduser utgiftene: Frigjør penger du ellers bruker på det som kan avsees; for eksempel restaurant, konserter, abonnementer, reiser og lignende.

I ulike perioder av livet kan det være behov for å låne penger igjen. Avtal møte med rådgiver før du tar opp usikret gjeld, sammen ser vi på hvordan vi kan sørge for at din økonomi bli bærekraftig.

Slik reduserer du faste utgifter og øker din sparing

Å redusere faste utgifter gir deg mer frihet i økonomien. Sjekk om du har riktig strømavtale, for eksempel på Forbrukerrådets tjeneste strømpris.no.

Send oversikt over dine eierandeler til ulike forsikringsselskap for å få pris på forsikringer, og gå over hvilke abonnementer du har for tv, telefon, trening osv. Her kan det og være mye penger å spare. 

Transport er for mange en post som kan reduseres. Kjører man til jobb og betaler for parkering vil det ofte være billigere å benytte kollektivtransport eller å sykle.

Budsjett for ferie og spesielle anledninger 

Skal du gifte deg, feire runddag eller reise på en etterlengtet ferie så anbefaler vi at du setter opp et budsjett for de utgiftene som man vet kommer. Da kan du med større glede disponere penger som er “til overs” med god samvittighet. Det viktigste er å ha kontroll over utgiftene. Når man ser dette mot hvor mye man har til rådighet (inntenkt/sparing) kan man legge listen for ferien, bryllupet eller festen etter det.

Lykke til!

Få kontroll på økonomien

Bruk vår budsjettmal

Med eget budsjett kan du enkelt få oversikt over totale inntekter og utgifter. Vi har laget en liten mal som du kan bruke som utgangspunkt.

Tips for bruk av budsjettmal

 1. Last ned budsjettmalen.
 2. Fyll inn beløpene du tror du vil bruke kommende måned. Merk at malen er delt opp i kvartal, du kan åpne riktig kvartal nederst i Excel-dokumentet
 3. Når måneden er omme, skriv inn hva du faktisk har brukt.
 4. Gjør det samme neste måned. Greier du å holde budsjett?
 5. Etter 3 måneder vil du kunne se igjen mønstre og få et godt innblikk i eget forbruk. Tenk igjennom om du ønsker å gjøre eventuelle justeringer.