Skattefri utleie av egen bolig

Leier du ut deler av boligen du selv bor i vil leieinntekten stort sett være skattefri. Dette kan eksempelvis være utleie av en kjellerleilighet eller en hybel.

Det er utleieverdien som forteller om leieinntektene blir skattefrie eller ikke. Med det menes at man må se på hva man kunne fått inn i leieinntekter fra den delen man selv bor i mot den delen som leies ut. Hvis man kan leie ut delen man selv bor i for mer enn utleieenheten, skal man ikke betale skatt på utleie.

Hvis for eksempel utleiedelen kan leies ut for samme som som hoveddelen der du selv bor, da er leieinntekten også skattefri.

Leieinntekten kan også være skattefri selv om du ikke bor i boligen selv. Du kan tjene opptil 20.000 kroner skattefritt hvis du leier ut boligen i mer enn 30 dager. Overstiger leieinntekten 20.000 kroner vil hele leieinntekten være skattepliktig.

Når leien er skattefri kan man ikke kreve fradrag for utgifter ved utleien.

Dette gjelder for langtidsleie:

  • Leier man ut kortere enn 30 dager i strekk er leieinntektene skattefrie for inntil 10.000 kroner per år.
  • Overstiger du 10.000 kroner skal du oppgi 85 prosent til beskatning. Denne beløpsgrensen gjelder for hele året, og ikke per utleieforhold.

Skatt på utleie av sekundærbolig

Dersom du leier ut en bolig du selv ikke bor i, en sekundærbolig, er leieinntekten skattepliktig. Da beskattes leien med 22 prosent. Er du privat utleier kan du leie ut inntil fire boliger til denne skattesatsen.

Ettersom utleie av sekundærbolig er skattepliktig fra første krone er det viktig å ha kjennskap til fradragene du har rett på, for eksempel utgifter knyttet til vedlikehold, felleskostnader og lignende.

Skatt på utleie av fritidsbolig

De første 10.000 kronene man tjener på å leie ut hytta eller fritidsboligen er skattefritt. Deretter skattelegges 85 prosent av det overskytende beløpet som skattepliktig inntekt. For 2024 er skatteprosenten 22. 

Slik regner du ut leieinntekter for fritidsbolig

Leieinntekter hytte for året 2024: 50.000 kroner

Fribeløp: 10.000 kroner

Restbeløp: 40.000 kroner

Skattbart beløp: 40.000 kr * 85 % = 34.000 kroner

Skattesats 22 % gir da samlet skatt: 34.000 kroner * 22 % = 7.480 kroner

Fradrag ved utleie av bolig

Har du skattepliktige utleieinntekter skal disse inn i skattemeldingen din. Da er det viktig å vite at du også har rett på fradrag for en rekke utgifter knyttet til utleieforholdet. Du kan få fradrag ved utleie av bolig for:

  • Kommunale avgifter inkludert eiendomsskatt
  • Strømutgifter
  • Forsikring, husleie til borettslag
  • Kostnader knyttet til vedlikehold
  • Slitasje på møbler om man leier ut privat

Ha god oversikt over alle inntekter og utgifter knyttet til utleieforholdet, og ta vare på alle kvitteringer. Er du usikker på hva du kan fradragsføre bør du ta kontakt med ditt lokale skattekontor. 

Fradrag for vedlikehold av skattepliktig utleie

Vedlikehold av bolig er i utgangspunktet fradragsberettiget, mens utgifter knyttet til påkostninger gir ikke fradrag på skatten.

Med påkostninger menes å sette eiendommen i bedre stand, eksempelvis ved oppgradering fra normal standard til høy standard. Dette anses som påkostninger og er ikke fradragsberettiget.

Med vedlikehold menes kostnader som er nødvendige for å holde eiendommen i den standen den tidligere har vært i, for eksempel utskifting av rør, bytte av varmtvannsbereder og lignende. 

Det gis ingen fradrag for kostnader knyttet til korttidsutleie av egen bolig eller fritidsbolig du selv bruker.