Ofte stilte spørsmål om BSU-konto

Skattefradraget er på 10 % av det du sparer per år, maksimalt fradrag er 2.750 kroner. Pengene må være på kontoen innen 31. desember, og stå over årsskiftet. Banken melder inn beløpet du har spart til Skatteetaten, som regner ut skattefradraget basert på inntekten din. For å få fullt utbytte av fradraget må du tjene over 87.000 kroner. Først da betaler du nok skatt til at du får maksimalt fradrag for innskuddet på 27.500 kroner.

Ja, det må du. Alle må skatte av opptjente renter når rentene godskrives konto.

Du kan spare inntil 27.500 kroner hvert år, og 300.000 kroner totalt. Det tar minst 11 år å spare opp maksbeløpet. Husk at du ikke kan spare lenger enn til og med det året du fyller 33 år, så du må senest starte sparingen det året du fyller 22 år for å nå maksbeløpet på 300.000 kroner.

  • Kjøp av ny fast bolig til eget bruk (f.eks. kjøp av selveierbolig, andels-/aksje-/obligasjonsleilighet). Dersom du ikke benytter sparebeløpet når du kjøper din første bolig beholder du kontoen, men du mister retten til skattefradrag.
  • Kjøpesum for nødvendig tomt.
  • Betaling av renter og avdrag på lån på eksisterende bolig, nødvendig aksje, andel eller obligasjon. Forutsetningen er at boligen mv. er anskaffet etter at BSU-kontrakt er inngått. Det gjøres oppmerksom på at kontoen ikke kan benyttes som trekkonto for lånet, men at kontoen i sin helhet kan benyttes til innbetaling på boliglån knyttet til eksisterende bolig. Dette vil da betraktes som en ekstraordinær innbetaling og da går hele innbetalingen som betaling av avdrag (og ikke renter, med mindre lånet er i restanse).
  • Anskaffelse av garasje.
  • Påkostninger og vedlikehold av egen bolig. NB! Etter uttak vil du ikke lenger kunne spare på din BSU-konto, dersom uttaket er større enn årets oppsparte midler. 
  • Kjøp av bolig som er anskaffet og flyttet inn i, før kontrakt om sparing er inngått.
  • Kjøp av, eller nedbetaling av gjeld, på andre eiendommer enn din faste bolig.
  • Eksempelvis kan ikke innskuddet brukes til kjøp av fritidseiendom uten at vilkårene for skattefradrag brytes.

 

Oppsparte midler er ikke bundet til bolig før ved årsskiftet. Tar du ut mer enn det du har spart siste år, opphører muligheten for videre sparing.

Du kan spare i BSU til og med det året du fyller 33. 

Du kan spare på BSU-konto til og med det året du fyller 33 år. Etter dette beholder du kontoen med samme rente, men kan ikke fortsette sparingen.

Fra fylte 36 år endres renten automatisk til gjeldende sats for Sparekonto Pluss. Overfør til kontoen når du selv vil i nettbanken. Du kan beholde din kontoen så lenge du vil, men den må til syvende og sist brukes til boligformål.

 

Hvis du skal avslutte kontoen kan du logge inn i nettbanken og sende oss en melding. Vi trenger å vite konto - eller lånenummeret som pengene skal overføres til, og hva pengene skal brukes til. Husk at du ikke kan åpne en ny BSU-konto etter at du har avsluttet den du har.

Du kan kun ha en BSU-konto. Hvis du har hatt en BSU-konto og avsluttet kontoen tidligere kan du ikke åpne en ny konto. Du kan flytte eksisterende konto fra en bank til en annen uten at det får konsekvenser for BSU-kontrakten.