Skattefradraget er på 20 % av det du sparer per år, maksimalt fradrag er 5.000 kroner. Pengene må være på kontoen innen 31. desember, og stå over årsskiftet. Banken melder inn beløpet du har spart til Skatteetaten, som regner ut skattefradraget basert på inntekten din. For å få fullt utbytte av BSU-fradraget må du tjene over 75.000 kroner. Først da betaler du nok skatt til at du får maksimalt fradrag for BSU-innskuddet på 25.000 kroner.

Ja, det må du. Alle må skatte av opptjente renter når rentene godskrives konto.

Du kan spare inntil 25.000 kroner hvert år, og 300.000 kroner totalt. Det tar minst 12 år å spare opp maksbeløpet. Husk at du ikke kan spare lenger enn til og med det året du fyller 33 år, så du må senest starte sparingen det året du fyller 22 år for å nå maksbeløpet på 300.000 kroner.

  • Kjøp av ny fast bolig til eget bruk (f.eks. kjøp av selveierbolig, andels-/aksje-/obligasjonsleilighet). Det er ikke noe krav om at sparebeløpet skal benyttes til førstegangs boliganskaffelse.
  • Kjøpesum for nødvendig tomt.
  • Betaling av renter og avdrag på lån på eksisterende bolig, nødvendig aksje, andel eller obligasjon. Forutsetningen er at boligen mv. er anskaffet etter at BSU-kontrakt er inngått. Det gjøres oppmerksom på at BSU-kontoen ikke kan benyttes som trekkonto for lånet, men at BSU-kontoen i sin helhet kan benyttes til innbetaling på boliglån knyttet til eksisterende bolig. Dette vil da betraktes som en ekstraordinær innbetaling og da går hele innbetalingen som betaling av avdrag (og ikke renter, med mindre lånet er i restanse).
  • Anskaffelse av garasje.

 

  • Påkostning/vedlikehold av bolig selv om den er ny, anses ikke som utgift til anskaffelse av bolig.
  • Kjøp av bolig som er anskaffet og flyttet inn i, før kontrakt om sparing er inngått.
  • Kjøp av, eller nedbetaling av gjeld, på andre eiendommer enn din faste bolig.
  • Eksempelvis kan ikke BSU-innskuddet brukes til kjøp av fritidseiendom uten at vilkårene for skattefradrag brytes.

 

Oppsparte midler er ikke bundet til bolig før ved årsskiftet. Tar du ut mer enn det du har spart siste år, avsluttes kontoen og mulighet for BSU-sparing opphører.

Du kan spare i BSU til og med det året du fyller 33. Du kan spare inntil 25.000 kroner hvert år, og maks 300.000 kroner. Det tar minst 12 år å spare opp maksbeløpet, og det vil si at du senest må starte sparingen det året du fyller 22 år.

Du kan spare på BSU til og med det året du fyller 33 år. Etter dette beholder du kontoen med samme rente, men kan ikke fortsette sparingen.

Fra fylte 36 år endres renten automatisk til gjeldende sats for sparekonto. Overfør til kontoen når du selv vil i nettbanken. Du kan beholde din BSU-konto så lenge du vil, men den må til syvende og sist brukes til boligformål.

 

Hvis du skal avslutte BSU-kontoen kan du logge inn i nettbanken og sende oss en melding. Vi trenger å vite konto - eller lånenummeret som pengene skal overføres til, og hva pengene skal brukes til. Husk at du ikke kan åpne en ny BSU-konto etter at du har avsluttet den du har.