Hvem kan spare i BSU og hva må pengene brukes på?

Du kan spare på en BSU-konto til og med det året du fyller 33 år. Det er kun lov å ha én BSU-konto. Har du tidligere avsluttet BSU-kontoen, kan du ikke opprette en ny konto på et senere tidspunkt. Du har derimot mulighet til å flytte bsu kontoen din til en annen bank om du ønsker.  

Pengene du har spart på en BSU-konto kan kun benyttes til å kjøpe bolig eller betale ned boliggjeld, hvis ikke må man betale tilbake de skattefordelene man allerede har fått. 

Sparebeløp

Maks årlig sparebeløp økte fra 25 000 kr i 2020 til 27 500 kr i 2021. Man kan altså spare inntil 27 500 kroner i året. Dette vil gjøre det raskere å oppnå maks sparebeløp ettersom den samlede sparesummen på 300.000 kroner pluss renter vil vedvare.

Skattefradrag

Skattefradraget ved å spare maksbeløp er nå på 5 500 kroner per år, men for å få skattefradraget må du ha skattbar inntekt.  

Før 2021 var det ikke vært krav om at BSU-kontoen måtte benyttes ved første boligkjøp. Flere har derfor fortsatt sparingen, fått skattefradraget, for deretter å bruke BSU til nedbetaling av boliggjeld når maks alder eller sparebeløp er oppnådd. Med den nye ordning fra i år er det bare de som ikke allerede eier en bolig i dag som har rett til skattefradrag.  

Har du kjøpt deg bolig, og fortsetter å spare i BSU, vil du altså ikke få skattefradrag i 2022. Dette gjelder også tilfeller hvor man eier en del av en bolig. Selger man boligen uten å kjøpe ny kan man fortsette sparingen i BSU, og dermed ha rett på fradraget.  

"Jeg har kjøpt bolig, hva nå?"

Er du under 33 og har kjøpt bolig kan du fortsatt la BSU-kontoen stå i banken din, og spare på den. Den gode renten beholder du hos oss frem til du fyller 36 år. Tradisjonelt sett har BSU-konto en bedre rente sammenlignet med andre tilsvarende sparealternativer, dermed kan det være lurt å beholde denne på tross av manglende skattefradrag.

Dette er BSU-reglene fra 2021:

  • Det er ingen aldersgrense for opprettelse av en BSU-konto men skattefradrag får du først når du har inntekt
  • Man kan ikke fortsette å spare på en BSU-konto fra og med det året man fyller 34 år
  • Du kan kun ha én BSU-konto, men du kan enkelt flytte denne fra en bank til en annen
  • Du kan ikke spare mer enn 27 500 kroner i året
  • Du kan spare opptil 300 000 kroner totalt
  • Maksbeløpet for skattefradrag er 5 500 kroner per år
  • Kun de som ikke enda eier bolig har rett til skattefradrag
  • BSU pengene må brukes til kjøp av bolig eller tomt, nedbetaling av lån på eksisterende bolig eller påkostninger og vedlikehold av egen bolig

PS: Selv om man ikke kan fortsette med BSU sparingen etter fylte 34 år, vil man i BN Bank fortsatt få den gode renten frem til man fyller 36 år.