Hvem kan spare i BSU og hva må pengene brukes på?

Du kan spare på en BSU-konto til og med det året du fyller 33 år. Det er kun lov å ha én BSU-konto. Har du tidligere avsluttet kontoen, kan du ikke opprette en ny konto på et senere tidspunkt. Du har derimot mulighet til å flytte kontoen din til en annen bank om du ønsker.  

Pengene du har spart på en BSU-konto kan kun benyttes til å kjøpe bolig eller betale ned boliggjeld, hvis ikke må man betale tilbake de skattefordelene man allerede har fått. 

 


Sparebeløp

Maks årlig sparebeløp øker fra 25 000 kr i 2020 til 27 500 kr i 2021. Man kan altså spare inntil 27 500 kroner i året. Dette vil gjøre det raskere å oppnå maks sparebeløp ettersom den samlede spare summen på 300.000 kroner pluss renter vil vedvare.

 


Skattefradrag

Skattefradraget ved å spare maksbeløp vil øke fra 5 000 kr til 5 500 kroner per år, men for å få skattefradraget må du ha skattbar inntekt.  

Før 2021 har det ikke vært krav om at BSU-kontoen må benyttes ved første boligkjøp. Flere har derfor fortsatt sparingen, fått skattefradraget, for deretter å bruke BSU til nedbetaling av boliggjeld når maks alder eller sparebeløp er oppnådd. Med ny ordning er det bare de som ikke allerede eier en bolig i dag som har rett til skattefradrag.  

Har du kjøpt deg bolig, og fortsetter å spare i BSU, vil du altså ikke få skattefradrag i 2021. Dette gjelder også tilfeller hvor man eier en del av en bolig. Selger man boligen uten å kjøpe ny kan man fortsette sparingen i BSU, og dermed ha rett på fradraget.  

De nye skatteendringene er ment å gjelde fra 2021, og alle som har spart i BSU i 2020 vil få skattefordelen neste år. Det betyr at dersom man har kjøpt bolig i 2020, eller eier bolig fra tidligere, vil man fortsatt få fradrag i skatten for 2020. Om du får BSU-fradrag i 2021 vil avhenge av om du eier bolig per 31. des 2021.

 


"Jeg har kjøpt bolig, hva nå?"

Er du under 33 og har kjøpt bolig kan du fortsatt la BSU-kontoen stå i banken din, og spare på den. Den gode renten beholder du hos oss frem til du fyller 36 år. Tradisjonelt sett har BSU-konto en bedre rente sammenlignet med andre tilsvarende sparealternativer, dermed kan det være lurt å beholde denne på tross av manglende skattefradrag.

 

Dette er BSU-reglene fra 2021:

  • Det er ingen aldersgrense for opprettelse av en BSU-konto men skattefradrag får du først når du har inntekt
  • Man kan ikke fortsette å spare på en BSU-konto fra og med det året man fyller 34 år
  • Du kan kun ha én BSU-konto, men du kan enkelt flytte denne fra en bank til en annen
  • Maks sparebeløp per år er 27 500 kroner
  • Du kan spare opptil 300 000 kroner totalt
  • Maksbeløpet for skattefradrag er 5 500 kroner per år
  • Kun de som ikke enda eier bolig har rett til skattefradrag
  • Pengene på BSU-kontoen må brukes til kjøp av bolig eller tomt, nedbetaling av lån på eksisterende bolig eller påkostninger og vedlikehold av egen bolig

PS: Selv om man ikke kan fortsette med BSU sparingen etter fylte 34 år, vil man i BN Bank fortsatt få den gode renten frem til man fyller 36 år.