BSU-regler - hvem kan spare i BSU og hva må pengene brukes på?

Du kan spare på en BSU-konto hvert år til og med det året du fyller 33 år. Det er kun lov å ha én BSU-konto. Har du tidligere avsluttet BSU-kontoen, kan du ikke opprette en ny konto på et senere tidspunkt. Du har derimot mulighet til å flytte BSU-kontoen din til en annen bank om du ønsker.  

Pengene du har spart på en BSU-konto kan kun benyttes til å kjøpe bolig eller betale ned boliglån, hvis man bruker BSU pengene til andre formål må man betale tilbake de skattefordelene man allerede har fått. 

Sparebeløp

Maks årlig sparebeløp økte fra 25 000 kr i 2020 til 27 500 kr i 2021. Man kan altså spare inntil 27 500 kroner i året. Dette vil gjøre det raskere å oppnå maks sparebeløp ettersom den samlede sparesummen på 300.000 kroner pluss renter vil vedvare.

BSU og skattefradrag

Ved å spare maksbeløp kan du få 2750 kroner i skattefradrag, men for å få skattefradraget må du ha skattbar inntekt.  

Fra 2021 ble det endringer i reglene for BSU. De nye reglene gjør at man mister retten på skattefradraget dersom man eier en bolig pr 31. desember i inntektsåret. Dersom du selger boligen, og står uten bolig 31.12 har du igjen rett på fradrag. 

Har du kjøpt deg bolig, og fortsetter å spare i BSU, vil du altså ikke få skattefradrag. Dette gjelder også tilfeller hvor man eier en del av en bolig. Selger man boligen uten å kjøpe ny kan man fortsette sparingen i BSU, og dermed ha rett på fradraget.  

BSU og alder - hvor lenge kan man ha BSU?

Du kan spare på BSU-konto frem året du fyller 33 år. Fra fylte 36 år endres kontoen til produktet BSU 36 + og renten endres til beste rentesats for Sparekonto Pluss.

Er du under 33 og har kjøpt bolig kan du fortsatt la BSU-kontoen stå i banken din, og spare på den. Den gode renten beholder du hos oss frem til du fyller 36 år. Tradisjonelt sett har rentene på BSU vært bedre enn rentene på andre tilsvarende sparealternativer, dermed kan det være lurt å beholde denne på tross av manglende skattefradrag.

BSU-regler på uttak

Oppsparte midler er ikke bundet til bolig før ved årsskiftet og du kan gjøre uttak fra kontoen det samme året som du satt pengene inn. Tar du ut derimot ut mer enn det du har spart siste år, opphører muligheten for videre sparing.

BSU-regler fra 2024 - oppsummert:

  • Nedre aldersgrense for å opprette BSU i BN Bank er 13 år, men vi anbefaler at man venter til man har inntekt slik at man får skattefradraget.
  • Man kan ikke fortsette å spare på en BSU-konto fra og med det året man fyller 34 år
  • Du kan kun ha én BSU-konto, men du kan enkelt flytte denne fra en bank til en annen
  • Du kan ikke spare mer enn 27 500 kroner i året
  • Du kan spare opptil 300 000 kroner totalt
  • Maksbeløpet for skattefradrag er 2 750 kroner per år
  • Skattefradrag forutsetter at du ikke eier bolig per 31.12 i inntektsåret
  • BSU pengene må brukes til kjøp av bolig eller tomt, nedbetaling av lån på eksisterende bolig eller påkostninger og vedlikehold av egen bolig

PS: Selv om man ikke kan fortsette med BSU sparingen etter fylte 34 år, vil man i BN Bank fortsatt få den gode renten frem til man fyller 36 år.

Ny BSU-regel 2023

Fra og med 1. januar 2023 ble skattefradraget i BSU-ordningen halvvert. Det vil si at sparer du maksbeløpet på 27.500 kroner i 2023, får du 2750 kroner igjen i skattefradrag fremfor de 5500 kroner som var gjeldende i 2022.

Gutt i grå hettegenser lener seg mot vegg og smiler, til illustrasjon for BSU-konto

Boligsparing for unge

Er du under 34 år kan du åpne en BSU-konto - da har du egenkapital den dagen du trenger boliglån.