Opprett boligsparing for barn og ungdom

Her kan du opprette BSU-konto eller flytte en eksisterende BSU-konto for barn og ungdom. Kontoen bestilles av en av barnets foreldre.

Bestill BSU for barn og ungdom

Barnets/ungdommens personalia

Dette bestillingsskjemaet benyttes for barn mellom 13 og 18 år. For personer over 18 år kan det ordinære skjemaet benyttes.  Vi anbefaler ikke BSU-sparing før man har skattbar inntekt nok til å få skattefradraget som kommer med BSU-sparing.

Nedre aldersgrense for å spare på en BSU-konto er 13 år.

Skal barnet/ungdommen selv disponere BSU-kontoen?
Er barnet/ungdommen allerede kunde i BN Bank?

Kundeerklæring

Innskudd kommer fra
Er barnet/ungdommen skattemessig bosatt i andre land enn Norge?
Er barnet amerikansk statsborger eller skattemessig bosatt i USA?
Kommer du til å overføre penger til utlandet?
Kommer du til å motta penger fra utlandet?

Foreldreansvar

Forelder 1

Forelder 2

(Må registreres dersom to voksne har foreldreansvar)