Tips til hva du bør se over i skattemeldingen

 1. Rentefradrag
  Du får igjen 22 % av det du har betalt i renter i 2020. Rentekostnader på lån fra banken er ferdig utfylt i skattemeldingen. Det er likevel lurt å sammenligne med opplysningene i årsoppgavene for å være sikker på at alt stemmer. Dersom du har privat lån, må du selv føre inn rentene du har betalt. For samboere med felles lån blir rentene kun påført den ene låntakeren. Dette kan man imidlertid fordele seg imellom. Les mer om rentefradrag hos Skattetaten.
 2. Foreldrefradrag
  Om du har barn under 12 år i barnehage, skolefritidsordning eller hos dagmamma, har du krav på foreldrefradrag. Dette skal være forhåndsutfylt i skattemeldingen, men se til at dette faktisk er gjort og at innrapporteringen er korrekt og samsvarer med bl.a. årsoppgaven fra barnehagen. Du får 25 000 kr for ett barn, og 15 000 kr i tillegg for hvert barn utover det første. Les mer om foreldrefradrag hos Skattetaten.
 3. Reisefradrag
  Betaler du mer enn 23 900 kr i året for å reise til og fra jobb, har du krav på fradrag. Dette gjelder uavhengig av hvordan du kommer deg til jobb – også om du har firmabil, kjører kollektivt eller sitter på med andre. Les mer om reisefradrag hos Skatteetaten.
 4. Pendlerfradrag
  For å klassifiseres som pendler, må man tilfredsstille enkelte vilkår satt av Skatteetaten. Dersom du oppfyller disse har du krav på fradrag for utgifter til kost og opphold, samt utgifter i forbindelse med reiser til og fra pendlerboligen. Les mer om pendlerfradrag hos Skatteetaten.
 5. Fagforeningsfradrag
  Du kan trekke fra inntil 3850 kr for betalt fagforeningskontingent. Les mer om fagforeningsfradrag hos Skatteetaten.
 6. Skatt av utleie egen bolig
  Hvis du leier ut mer enn 50 % av boligen din, og inntektene overstiger 20 000 kr, må du skatte av inntektene. Merk imidlertid at du får fradrag for kostnader til vedlikehold, kommunale avgifter og andre kostnader knyttet til utleieenheten. Les mer om skatt og utleie her
 7. Skatt av hytteutleie
  2020 var et år hvor mange leide ut hytta si. Du kan leie ut hytta for inntil 10 000 kr i året, uten at du må betale skatt av det. Over dette skattlegges 85 prosent av det overskytende beløpet som skattepliktig inntekt. Skattesatsen er 22 prosent.
  Eksempel:
     Leieinntekter hytte 2020: 30 000 kroner
  - Fribeløp: 10 000 kroner
  = Restbeløp: 20 000 kroner

  Skattbart beløp: 20 000 kroner x 85 % = 17 000 kroner
  Skattesats 22 % gir da samlet skatt 17 000 x 22 % = 3 740 kroner


Sjekk også ut Skatteetaten sin fradragsveileder. Ved å svare på noen få spørsmål vil du raskt få oversikt over hvilke fradrag du kan ha krav på. Dette tar deg ett minutt, det har du tid til!

PS! Husk at Skattemeldingen må endres og leveres før 30.april. 

Lykke til!

Tidlig skatteoppgjør

Skatteetaten opplyser at enkelte kan få tidlig skatteoppgjør, men da er det en del forutsetninger som må være på plass:

 • Du må bruke ny skattemelding
 • Du kan ikke ha ubetalte krav
 • Du og eventuell ektefelle må begge ha levert skattemeldingen
 • Din skattemelding kan ikke ha blitt tatt ut til kontroll