Tips til hva du bør se over i skattemeldingen

 1. Rentefradrag
  Du får igjen 22 % av det du har betalt i renter i 2023. Rentekostnader på lån fra banken er ferdig utfylt i skattemeldingen. Det er likevel lurt å sammenligne med opplysningene i årsoppgavene for å være sikker på at alt stemmer. Dersom du har privat lån, må du selv føre inn rentene du har betalt. I skattemeldingen for 2023 fordeler for øvrig Skatteetaten lån og renter likt mellom alle låntakere. Dette er nytt av året, tidligere har for eksempel rentene for samboere med felles lån kun blitt påført den ene låntakeren. To personer som har lån sammen skal nå få forhåndsutfylt 50 prosent av lån og renter hver i skattmeldingen. Er man tre låntakere får hver 33,33 prosent osv. Les mer om rentefradrag hos Skatteetaten.
 2. Foreldrefradrag
  Om du har barn under 12 år i barnehage, skolefritidsordning eller hos dagmamma, har du krav på foreldrefradrag. Dette skal være forhåndsutfylt i skattemeldingen, men se til at dette faktisk er gjort og at innrapporteringen er korrekt og samsvarer med bl.a. årsoppgaven fra barnehagen. Du får 25 000 kr for ett barn, og 15 000 kr i tillegg for hvert barn utover det første. Les mer om foreldrefradrag hos Skatteetaten.
 3. Reisefradrag
  Bunnfradraget er for 2023 satt til 14 400 kr. Betaler du mer enn 14 400 kr i året for å reise til og fra jobb, og korteste reisevei én vei er over 19 kilometer, har du krav på fradrag for beløpet som overstiger 14 400 kr. Dette gjelder uavhengig av hvordan du kommer deg til jobb – også om du har firmabil, kjører kollektivt eller sitter på med andre. Les mer om reisefradrag hos Skatteetaten.
 4. Pendlerfradrag
  For å klassifiseres som pendler, må man tilfredsstille enkelte vilkår satt av Skatteetaten. Dersom du oppfyller disse har du krav på fradrag for utgifter til kost og opphold, samt utgifter i forbindelse med reiser til og fra pendlerboligen. Les mer om pendlerfradrag hos Skatteetaten.
 5. Fagforeningsfradrag
  Du kan trekke fra inntil 7 700 kr for betalt fagforeningskontingent. Les mer om fagforeningsfradrag hos Skatteetaten.
 6. Skatt av utleie egen bolig
  Hvis du leier ut mer enn 50 % av boligen din, og inntektene overstiger 20 000 kr, må du skatte av inntektene. Merk imidlertid at du får fradrag for kostnader til vedlikehold av egen bolig, kommunale avgifter og andre kostnader knyttet til utleieenheten. Les mer om skatt og utleie her.
 7. Skatt av hytteutleie
  2023 var et år hvor mange leide ut hytta si. Du kan leie ut hytta for inntil 10 000 kr i året, uten at du må betale skatt av det. Over dette skattlegges 85 prosent av det overskytende beløpet som skattepliktig inntekt. Skattesatsen er 22 prosent.

  Eksempel:
  Leieinntekter hytte 2023: 30 000 kroner
  Fribeløp: 10 000 kroner
  Restbeløp: 20 000 kroner
  Skattbart beløp: 20 000 kroner x 85 % = 17 000 kroner
  Skattesats 22 % gir da samlet skatt 17 000 x 22 % = 3 740 kroner

Sjekk også ut Skatteetaten sin fradragsveileder. Ved å svare på noen få spørsmål vil du raskt få oversikt over hvilke fradrag du kan ha krav på. Dette tar deg ett minutt, det har du tid til!

PS! Husk at Skattemeldingen må endres og leveres før 30.april. 

Lykke til!

Tidlig skatteoppgjør

Skatteetaten opplyser at enkelte kan få tidlig skatteoppgjør, men da er det en del forutsetninger som må være på plass:

 • Du må bruke ny skattemelding
 • Du kan ikke ha ubetalte krav
 • Du og eventuell ektefelle må begge ha levert skattemeldingen
 • Din skattemelding kan ikke ha blitt tatt ut til kontroll