Hva bør du sjekke i årsoppgaven?

Før 15. februar skal du ha mottatt alle dine årsoppgaver. Avhengig av hvem du har mottatt fra, finner du blant annet en oversikt over:

 • Hva du har i gjeld
 • Inntekter du har hatt i løpet av fjoråret
 • Hva du har betalt i skatt
 • Din formue og renter

Lønns- og trekkoppgave fra arbeidsgiver er en av postene du bør sjekke ekstra nøye. Her kan det fort skje feil. Se til at alt av tilleggsytelser har kommet med og at du har fått det du trenger fra eventuelle andre arbeidsgivere.

I tillegg er det lurt å sjekke at alt du har fått utbetalt står oppført, samt hva som har blitt trukket av skatt.

Andre årsoppgaver som berører områder som formue og gjeld bør også sjekkes grundig.

Har du mottatt alle årsoppgavene?

I tillegg til å ta en sjekk av at alt av tall stemmer bør du også forsikre deg at du har mottatt alle årsoppgavene. Noen kommer per post, mens stadig flere kommer digtalt, enten via e-post eller i nettbanken eller bak andre innloggede sider. Ifølge Skatteetaten er aktuelle årsoppgaver:

 • Sammenstilling av inntekter og forskuddstrekk
 • Årsoppgave fra borettslag/boligaksjeselskap/boligsameie
 • Pensjonsoppgave fra trygdeutbetalere
 • Årsoppgave fra banker
 • Årsoppgave fra forvaltningsselskapet med oversikt over beholdning og realisasjon av verdipapir
 • Årsoppgave fra forsikringsselskap
 • Årsoppgave fra barnehagen over hva som er betalt
 • Årsoppgave fra skolefritidsordning over hva som er betalt
 • Årsoppgave over gaver du har gitt til frivillige organisasjoner, eller til forskning/yrkesopplæring

Sjekker du tallene nå og finner en feil, trenger du ikke gjøre annet enn å be den som har sendt deg årsoppgaven om å sende en ny, riktig oppgave.

Husk at for å få med tallene i skattemeldingen må arbeidsgiver sende ny eller manglende oppgave til Skatteetaten før 1. mars. Derfor kan det være lurt å sette en frist for deg selv til noen dager før dette.

Husk: Plukker du ikke opp feilene før du har mottatt skattemeldingen, kan du få et sent skatteoppgjør.