Mange ønsker å gi boligen et estetisk løft

Mye av oppgraderingen i egen bolig kan gjøres ved egeninnsats. Det er unektelig flott å pusse opp selv - man sparer som regel en god slant penger, i tillegg til at det kan gi en god stolthetsfølelse å pusse opp sin egen bolig.

Vær var når du skal pusse opp selv

Husk imidlertid at du må ha godkjenninger for å utføre visse type arbeid, selv om du anser deg selv som kompetent. Det er lett å tenke at “dette skal jeg da kunne klare selv”, men denne egenrådigheten kan straffe seg i senere tid. Det kan oppstå senskader på boligen, og du kan ende opp med å få en betydelig lavere pris ved boligsalg fordi du ikke kan dokumentere at arbeidet er utført av godkjente fagfolk. 

Når det er sagt, er det fortsatt mye du trygt kan gjøre selv - det er ikke noe i veien for at du kan male, legge gulv og lister, men undersøk på forhånd hva som faktisk krever solid kompetanse så vel som godkjenning. Bare fordi du kan, betyr det ikke at du bør.

Velg en kvalifisert håndverker 

Det er helt essensielt å velge riktig fagperson til jobben. Her er det mange som går i fella ved å velge den “første og beste”, men det finnes dessverre en del useriøse aktører.

Sjekk selskapsøkonomi, referanser og om de har relevante godkjenninger - en elektriker må for eksempel være registrert i elvirksomhetsregisteret for å kunne utføre elektriske arbeider. Det anbefales også å hente inn tilbud fra flere fagfolk, slik at du kan sammenligne priser og kvalifikasjoner, og velge aktøren som passer best for deg. 

Dersom du velger en seriøs håndverker som følger dagens regelverk stiller du sterkere i eventuelle forsikringsoppgjør. Da har du reklamasjonsrett, og du får dokumentasjon på utført arbeid. Sjekk ut Tettpå-veilederen på skatteetaten.no for mer informasjon.

Les mer om vårt samarbeid med Tettpå her.

Husk søknad til kommunen når du pusser opp

Et annet feilspor som er lett å tråkke i, er å glemme å sende søknad til kommunen. Her nytter det ikke å være etterpåklok og tenke at “tilgivelse er bedre enn tillatelse”. Hvis du for eksempel ønsker å sette opp et større tilbygg eller bruksendre en råkjeller, kreves det at du sender og får godkjent søknad, før du setter i gang.

Ikke glem finansieringen 

Om du har utøvet tålmodighet og brukt din kritiske sans under oppussingen, kan du lene deg godt tilbake i din nyoppussede bolig uten frykt for at noe kan gå galt på et senere tidspunkt.

Husk imidlertid også å sikre finansiering før du setter i gang. Mange velger for eksempel å refinansiere lånet når de har “prosjekt fornyelse” på agendaen. Har du boliglån i BN Bank fra før kan du enkelt søke om opplåning. Uansett hvordan du finansierer prosjektet, bør du alltid sette opp et budsjett, og ikke minst ta høyde for at kostnadene kan bli dyrere enn først antatt.