Flere offentlige etater, partene i arbeidslivet, byggebransjen og forbrukernes interesseorganisasjoner har gått sammen om Tettpå, og målet er å redusere etterspørselen etter useriøs arbeidskraft i byggenæringen.

Tettpå-veileder

Skal du pusse opp eller bygge ny bolig/hytte anbefaler vi at du tar en titt innom Tettpå-veilederen. Her får du tips om blant annet følgende:

  • Hvordan sjekker du bakgrunnen til håndverksbedriften?
  • Hvordan sjekker du fagkompetansen?
  • Kontraktsskriving - hvordan spesifiseres byggeoppdraget?

 

Bruk seriøse håndverkere

Å velge seriøse håndverkere er veldig viktig for å sikre verdiene som ligger i boligen din. Erfarne og faglærte håndverkere bidrar til at jobben blir gjort etter alle forskrifter.

Felles samfunnsansvar

Å skape et bærekraftig arbeidsliv er et felles ansvar for oss alle. Å forebygge arbeidslivskriminalitet er en viktig del av bidraget til å nå bærekraftsmålet. BN Bank er klar på sitt samfunnsansvar og har forankret både arbeidet for bærekraft og arbeidet mot svart arbeid og arbeidslivskriminalitet i sin strategi.

 

FNs mål 8 på anstendig arbeid og økonomisk vekst, til illustrasjon for grønn bank

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Les om FN´s Bærekraftsmål 8

 

I «Tettpå boligkjøper» jobber vi for å mobilisere bankkunder som er i bygge- og oppussingsmodus. Derfor er finansinstitusjoner viktige samarbeidspartnere. Kundene skal oppleve valg av håndverkere som trygt, seriøst og lønnsomt.

 

Bankene «eier» viktige tidspunkt i forbrukernes brukerreise ved bygging, rehabilitering og oppussing. De har også forbrukerens oppmerksomhet på et tidlig tidspunkt i prosessene. Dette er spennende for oss. Piloten vil gi oss ny innsikt i hvordan vi kan spille hverandre gode for å nå felles mål.

Erik Nilsen, avdelingsdirektør for Skattekriminalitet i Skatteetaten


Tettpå og BN Bank

Samarbeidet med Tettpå handler for oss i BN Bank om bærekraft, om bevissthet rundt hvitvasking, men ikke minst om å hjelpe kundene våre å unngå alle problemene de kan havne i dersom de slipper useriøse aktører løs på huset sitt. 

Som bank ser vi stadig eksempler på kunder som taper penger på useriøse håndverkere, reklamasjonssaker og ikke minst som i lys av de strengere kravene til dokumentasjon ved boligsalg sliter med å forklare hvem som har gjort oppussing og oppussingsarbeider. 

Mange kunder overraskes også over det ansvaret de faktisk kan få ved bruk av useriøse leverandører, og flere har opplevd en smell i etterkant av fullført arbeid. Ett eksempel på dette kan du lese her. 

Tettpå boligkjøper har som mål å koble informasjon og kunnskap om valg av seriøse håndverkere inn i BN Bank sine prosesser, slik at banken kan informere, påvirke og kreve dokumentasjon fra kunder, slik at risiko for svart arbeid og arbeidslivkriminalitet reduseres.