Hva er forskjellen på oppussing og renovering?

Oppussing og renovering er begge former for å forbedre utseendet eller funksjonaliteten til et hjem, men det er noen forskjeller mellom de to begrepene.

Oppussing referer vanligvis til mindre endringer som gjøres for å forbedre utseendet til et rom eller boligen. Dette kan inkludere å male vegger, bytte ut gulvbelegg eller endre innredningen.

Renovering derimot, innebærer vanligvis mer omfattende endringer som involverer å erstatte eller reparere store deler av et hjem eller eiendommen. Dette kan inkludere å erstatte tak, elektriske systemer, VVS, strukturelle elementer eller andre store komponenter.

Dette kan du ikke pusse opp selv

Dette er ikke en fullstendig liste over hva du ikke kan pusse opp selv, men en oversikt over noen av de vanligste tiltakene du ikke kan gjøre selv. 

 • Elektriske arbeider
  Elektriske arbeider er direkte farlig, både med tanke på elektriske støt og brannfare. Med svært få unntak er du derfor lovpålagt å overlate arbeidet til sertifiserte elektrikere. Du kan utføre mindre arbeider selv, for eksempel henge opp lampe som har takkrok eller montere varmeovn med bevegelig ledning. 
 • Brudd på brannceller
  En branncelle er et avgrenset område som er ment å holde lengst mulig på en brann: Brytes branncellen, for eksempel i forbindelse med oppussingsarbeider, vil en fremtidig brann kunne spre seg raskere. Leiligheter i en boligblokk tilsvarer hver sin egen branncelle. 
 • Brudd på leilighetsskiller
  Bor du i en boligblokk, vil din råderett naturlig nok begrenses av andres råderett over deres eiendom. Med en gang arbeidet bryter leilighetsskiller, må en fagperson involveres.
 • Inngrep i bærende konstruksjon
  Arbeid som medfører inngrep i bærende konstruksjon krever fagfolk, og det krever fagfolk med ansvarsrett i riktig tiltaksklasse. Det forsørger at bedriften kan håndtere arbeids kompliserte og risikofylte art. 
 • Varmekabler
  Det er krav om at elektriker monterer og kobler til fastmonterte varmekabler - du har altså ikke lov til å montere dem selv om en elektriker ser over etterpå.
 • Søknadspliktige tiltak
  I tillegg til tiltak som du direkte ikke har lov til å gjøre selv, er det flere tiltak som du må søke om før de kan utføres. Hverken du eller en fagperson får utføre de før søknaden er godkjent.

Hva bør jeg overlate til ekspertene?

Det er mye du teknisk sett kan gjøre selv, men det betyr ikke at det nødvendigvis er lurt. Det er mange arbeider man kan gjøre selv som kan føre til store og kostbare skader dersom det blir gjort feil. Her må du rett og slett ta en ærlig runde med deg selv om hva du realistisk kan få til. 

Det kan være veldig fristende å gjøre mest mulig selv, både for å bevise at man klarer det og for å spare penger. Men dette kan altså koste deg dyrt.

Har du riktig kompetanse, eller tilgang på hjelp fra noen som har det, er det naturlig nok en annen sak. Det spørs selvfølgelig også litt hva slags tiltak det er snakk om - er det tiltak med lav risiko ved for feil og skader, kan det være en god måte å lære noe nytt. 

Dette bør du overlate til fagfolk

 • Arbeid på våtrom, særlig legging av membran.
 • Rørarbeid (husk at rør under trykk og rørarbeid som bryter leilighetsskiller uansett ikke er lov)
 • Arbeid som er avhengig av korrekt lufting, for eksempel isolering og etterisolering
 • Arbeid på tak og kledning (huset er avhengig av et komplett ytterskall for å forebygge vann- og fuktskader)
 • Arbeid på ildsted (husk at endringer på skorstein er søknadspliktig)
 • Drenering

Feil i forbindelse med disse tiltakene kan føre til store og dyre skader. Forsikringsselskaper kan velge å redusere eller nekte utbetaling dersom ufaglært og feil arbeid er skyld i saken.

Hva må dokumenteres når man pusser opp?

En av hovedgrunnene til at mye arbeid burde overlates til fagpersoner er behovet for dokumentasjon. Når du selger bolig eller bruker forsikringen, kreves det dokumentasjon på at arbeid i hjemmet er utført korrekt og forskriftsmessig.

Dette er også grunnen til at man skal hyre inn seriøse håndverkere, og ikke nødvendigvis gå for det laveste tilbudet. Seriøse håndverkere sørger for at arbeidet utføres korrekt og at resultatet varer, men de sørger også for grundig dokumentasjon av arbeidet. Slik dokumentasjon utelukker fremtidige problemer med forsikringsselskapet eller takstmann fordi du har ditt på det rene.

Tettpå-veileder

Skal du pusse opp eller renovere anbefaler vi at du tar en titt innom Tettpå-veilederen for tips om blant annet:

 • Hvordan sjekker du bakgrunnen til håndverksbedriften?
 • Hvordan sjekker du fagkompetansen?
 • Kontraktsskriving - hvordan spesifiseres byggeoppdraget?