Du kan opprette eFaktura på flere måter

  • Ved betaling:
    Aksepter når du får spørsmål om du vil ta i bruk eFaktura etter å ha betalt en regning i nettbanken.

  • Med eFaktura-referanse:
    Logg inn i nettbanken. Klikk på menyvalget >Betalingsavtaler og legg inn ny avtale ved å søke opp mottaker. Du trenger eFaktura-referansen til registreringen. Den finner du på mottatt faktura fra bedriften.

AvtaleGiro

AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger. Ved forfall trekkes regningsbeløpene direkte fra konto, samtidig som du har full oversikt og kontroll i nettbanken.

Mer om AvtaleGiro

Kombiner AvtaleGiro og eFaktura

Du kan kombinere eFaktura og AvtaleGiro dersom bedriften tilbyr dette. Din konto belastes automatisk på forfallsdato, samtidig som du får fakturavedlegget i nettbanken. Fakturavedlegget finner du i forfallsoversikten, samt i eFaktura-arkivet.

Ida avatar
Heisann!
Jeg heter Ida og er BN Banks chatrobot. Hva kan jeg hjelpe deg med?