Du kan opprette eFaktura på flere måter

  • Ved betaling: Aksepter når du får spørsmål om du vil ta i bruk eFaktura etter å ha betalt en regning i nettbanken.
  • Med eFaktura-referanse: Logg inn i nettbanken. Klikk på menyvalget >Betalingsavtaler og legg inn ny avtale ved å søke opp mottaker. Du trenger eFaktura-referansen til registreringen. Den finner du på mottatt faktura fra bedriften.