Kraftig økning i betalingsanmerkninger

Ved utgangen av 2020 hadde omtrent 250 000 nordmenn registrert betalingsanmerkninger i sine navn, i følge analyseselskapet Experian. Det totale beløpet som nordmenn ikke har gjort opp ligger på i overkant av 58 milliarder, en kraftig økning på hele 17 milliarder sammenliknet med året før. Antall personer som har betalingsanmerkninger har holdt seg stabilt, men det totale antallet betalingsanmerkninger har økt.

Dette tyder altså på at de som hadde økonomiske problemer fra før nå har enda større utfordringer. - Med maksimal lånegrense i forhold til inntekt, samt opprettelsen av Gjeldsregisteret, har de som allerede er i langt inne i en lånespiral nå ingen mulighet til å «låne seg ut» av problemene lenger, sier privatøkonom Endre Jo Reite. Dette har ført til at mislighold av gjeld har økt, spesielt innenfor forbrukslån.

Det er menn som står for ca 3/4 av det samlede kravet på 58 milliarder. Videre har aldersgruppen mellom 35 og 44 år høyest andel personer med betalingsanmerkninger på 7,9 prosent. Den aldersgruppen som imidlertid har størst økning i betalingsanmerkninger er de mellom 25 og 34 år.

"De som allerede er i langt inne i en lånespiral har nå ingen mulighet til å «låne seg ut» av problemene lenger"

Vi har etablert et uavhengig gjeldsombud

-Vi vet at terskelen for å søke hjelp ved økonomiske problemer er høy. Derfor ønsker vi å gi et tilbud til de kundene vi ser trenger veiledning for å ta grep, og som kanskje også er usikre på sine rettigheter, forteller Reite.

-I BN Bank har vi derfor et lavterskeltilbud for våre kunder, hvor de kan få veiledning med tanke på de utfordringene de kan støte på med oss banker. Dette er et gjeldsombud, en uavhengig part som kan stille opp med en gratis samtale, og forhåpentligvis hjelpe dem på veien ut av problemene. 

De av våre kunder som benytter seg av tjenesten skal vite at den er helt anonym, og vi har valgt Arman Vestad som samarbeidspartner. Arman ble valgt nettopp fordi han er en som både har kunnskapen, men som også har gått foran og vært åpen om egne økonomiske problemer. Vårt håp er at han kan være lett å kontakte for de av våre kunder som sitter i en situasjon de ikke tør å fortelle banken om. Han vil veilede så de finner veien ut av utfordringene, og ser håp. Også når dette innebærer å stå opp for rettighetene sine, og utfordre oss som bank på feil vi har gjort. 

Du kan lese mer om vårt samarbeid med Arman Vestad her. 

Ønsker du å komme i kontakt med Arman Vestad finner du hans e-postadresse ved å logge inn i nettbanken og velge Gjeldsombud i feltet Meny>Andre tjenester. Ved å sende e-post er du sikret at henvendelsen din blir håndtert konfidensielt av Arman og helt anonymt overfor banken

 

Arman Vestad kundeombud i BN Bank smiler
Gjeldsombud i BN Bank

Arman Vestad

Arman Vestad er vårt uavhengige gjeldsombud. Han har mange års erfaring som gjeldsrådgiver i NAV, hvorav 5 år som NAVs nasjonale prosjektleder for personlig økonomi. De siste 15 årene har han brukt på å hjelpe andre som sliter med egen økonomi, basert på egne erfaringer.