Avslutning av konto ved dødsfall

Fyll inn skjemaet, så gjør vi det så enkelt som mulig for deg å avslutte kontoen. Lurer du på noe? Ring oss på tlf. 73 89 20 00. 

Avslutning av avdødes kundeforhold

Informasjon om avdøde

Denne informasjonen finner du på mottatt skifte-/uskifteattest.

Informasjon om oppgjøret

Arving 1

Arving 2

Arving 3

Arving 4

Arving 5

Er det oppnevnt fullmektig?

Fullmektig

Last opp vedlegg

Du velger flere vedlegg ved å trykke og holde nede CTRL-tasten mens du klikker hver fil. Har du mange vedlegg? Last opp flere vedlegg her.