Boligkjøp i en krevende tid

Direktør for personmarked, Endre Jo Reite, ønsker å hjelpe deg til å ta riktige valg om du står i et boligbytte

Hva tenker bankene om boliglån i disse krevende tidene?

Er du en av de som kjøpte bolig rett før Norge «stengte», eller har du lenge jaktet ny bolig og er usikker på om du bør slå til slik situasjonen er nå? Er svaret ja på en av disse bør du lese videre.

Kjøper du ny bolig før den gamle er solgt vil du mest sannsynlig ha behov for mellomfinansiering. Dette er et kortsiktig lån som skal betjenes den korte perioden du sitter med to boliger. I disse dager påhviler det bankene et ekstra ansvar når de gir mellomfinansiering. Ingen er tjent med at boliger må panikkselges til lavere pris, og her må vi som bank hjelpe kundene våre med velvilje og gode priser, slik at kundene kan leve med lånet dersom salget skjer med tap. 

Ta kontakt med banken din hvis du er usikker

Skulle du havne i en situasjon der du står midt i et boligbytte og samtidig frykter for de økonomiske konsekvensene i et ustabilt marked, må du ta kontakt med boliglånsbanken din først. Det er viktig at du ikke prøver å løse problemet selv ved å ta opp usikret gjeld, eller bite på ett av tilbudene aggressive «rydde-aktører» tilbyr med pant i bolig. Dette kan bli dyrt.

Alle boliglånsbanker er tjent med det samme som kundene. Vi ønsker å unngå en situasjon hvor de eneste boligene som selges er de som absolutt må selges. Dette kan gi et brått prisfall som følge av panikksalg fra kunder som har banker som har mistet tålmodigheten – og krever at kunden selger. Dette var noe vi så tendenser til etter finanskrisen i 2008.

Vi som bank lever av å finne løsninger for kunder, og økt handlingsrom for avvik gir oss større fleksibilitet overfor våre kunder. Kunder som før krisen hadde ryddig økonomi vil oppleve tålmodighet, tilbud om langsiktig finansiering og vilkår de kan leve med. Står du midt i et boligbytte nå kan det oppleves som litt mer krevende å få lån. Bakgrunnen for dette er usikkerhet rundt inntekter som kan ha blitt redusert, samt uklarhet rundt hvilken priskorreksjon vi vil se i boligmarkedet fremover. Bli derfor ikke overrasket om banken har et litt mer nøkternt syn på inntektsutvikling, takst og prisforventning på salg.

Ikke velg kortsiktige og dyre løsninger

Vår største bekymring er at folk velger kortsiktige finansieringsløsninger for å sikre seg en bolig, og blir fanget i dyre boliglån og kreditter som blir til en økonomisk klamp om foten. Ta kontakt med oss om du går med planer om boligkjøp eller om du er midt i et boligbytte, vi håper å kunne hjelpe deg med å realisere boligdrømmen din, også slik situasjonen er nå.

 

Far mater sønn ved kjøkkenbordet

Redusert lønn eller permittert fra jobben grunnet Koronavirus?

Vi er i en tid der Covid 19/Korona rammer langt flere enn de som blir smittet, og permitteringer og oppsigelser kan komme som en konsekvens av dette. De fleste husholdninger i Norge i dag har gjeld knyttet til sin bolig, og står man uten inntekt for en periode kan boliglånet bli vanskeligere å betjene.

Har du boliglån i BN Bank kan du nå få avdragsfrihet eller betalingslettelse dersom du har behov for det.

Vi ønsker å hjelpe våre boliglånskunder med betalingslettelse og/eller avdragsfrihet. Du kan søke om avdragsfrihet ved å følge lenken under. Ønsker du å ta kontakt med oss om andre ting når du oss på post@bnbank.no.

Søk om avdragsfrihet
bilde av Endre Jo Reite

Koronakrisen vil sette spor

Endre Jo Reite, privatøkonom i BN Bank, mener koronakrisen vil få betydning for hvilke valg vi tar i lang tid fremover. Samtidig understreker han at det er viktig at krisetiltakene som er satt i gang ikke stopper opp så snart vi aner at hverdagen er på vei tilbake.

Les mer om koronakrisen
Mor og datter handler i nærbutikken

Kan vi hjelpe nærbutikken?

Vi er inne i en tid der flere butikker og bedrifter har fått livsgrunnlaget revet bort på kort tid. Hva kan vi som forbrukere bidra med for at våre lokale favoritter skal overleve?

Les mer om butikkdugnad