Vårt viktigste råd

Det viktigste rådet er å ta kontakt med oss tidlig. Merker du at du vil få problemer med å betale et forfall på lånet ditt hos oss er vi nesten alltid villig til å se på en endring i betalingsplanen så lenge du kontakter oss før forfall.

Du kan da søke om en endring i betalingsplanen for å få et pusterom. Venter du til det er kommet purringer er det fortsatt ikke for sent å finne en god løsning. Normalt prøver vi å kontakte deg per sms eller telefon i tillegg til å sende lovbestemte purringer. Med tidlig dialog og en betalingsavtale du holder så vil vi ikke sende kravet videre til inkasso, og du vil få rimelig tid til å komme tilbake på en ordinær betalingsplan. Dersom du venter til det er kommet en eller flere purringer, og til kravet eventuelt er sendt til inkasso så vil det normalt kreve en ajourbetaling for at vi skal trekke kravet. Da må du også dekke eventuelle inkassokostnader. 

Refinansiere misligholdt gjeld

Vil du at vi skal refinansiere misligholdt gjeld hos oss med ny betalingsplan? Har kravene kommet så langt at du har mottatt flere purringer og/eller kravet er sendt til inkasso fra oss så er vi fremdeles villig til å se på løsningsforslag. Det viktige er at du betaler inn det du ligger etter med til inkassoselskapet, gjør delinnbetaling eller har en ny sikkerhet. 

Har du problemer med annen gjeld?

Vi refinansierer normalt ikke kredittkort- eller forbruksgjeld utover to ganger netto månedslønn, og aldri når kravene hos en annen kreditor er misligholdt. Det kommer sjelden noe godt ut av å innfri kredittgjeld med annen gjeld, og vi ønsker ikke å overta kundeforhold i tilfeller hvor det alt er problemer med betaling. 

Ta gjerne kontakt med oss på tlf: 738 92 000 eller post@bnbank.no.

Har du andre utfordringer i din økonomi? Her er noen råd til hvordan du kan håndtere dette.

Det er viktig at du så raskt som mulig kontakter kreditorene dine for å vise at du jobber med en løsning, og for å hindre at det påløper unødige kostnader.

Det er viktig at du så raskt som mulig forsøker å skaffe deg en oversikt over forpliktelsene og gjelden du har. Bruk nettbanken/mobilbanken og se over kontoutskriftene dine. Husk at du også må ta med kjøp gjort med kredittkort i beregningen av hvilke forbruk du har per måned.

Med en oversikt over eget forbruk og egne inntekter må du ta stilling til hvilke deler av forbruket ditt du kan redusere. Før du har skapt balanse i hverdagsøkonomien vil det være vanskelig å finne en løsning. Bruk standardbudsjett på SIFO.no for å danne deg et bilde av om forbruket ditt er på nivå med et nøkternt normalforbruk, eller om du har potensial for innsparinger. Du kan også vurdere hvilke muligheter du har til å øke inntektene dine. I en slik gjennomgang må du først se på rene forbruksutgifter, og deretter også vurdere om du har råd til å ha forpliktelser som husleie og bil på samme nivå som i dag. 

Bruk støtteapparatet som er etablert. Du kan blant annet ringe NAV på 55 55 33 39 – tastevalg 1 for å få veiledning over telefonen dersom du føler at du står fast, eller kontakte NAV på chat. Det er også mulig å få møte med gjeldsrådgiver hos NAV dersom du har behov for det. Vi anbefaler at man alltid bruker det offentlige tilbudet om gjeldsrådgiving. Vi ser at de kundene som har knyttet til seg ulike private gjeldsrådgivere har blandet erfaring med dette, og at slik hjelp kan vise seg å bli kostbar.

Du kommer til å trenge støtte fra dine nærmeste i jobben med å manøvrere deg ut av situasjonen. Det er derfor viktig at du er åpen om utfordringene dine slik at du kan få motivasjon og støtte fra dine nærmeste i stedet for å bruke energi på å forsøke å skjule at du har betalingsutfordringer.

Bankene er i dag opptatt av vurdering av din betjeningsevne og betalingshistorikk i tillegg til sikkerheter. Dersom du i en periode har hatt utfordringer med regningsbetaling og forbruksgjeld så vil banken derfor normalt være skeptisk til å gi deg ytterligere lån. Vi anbefaler heller ikke at man involverer kausjonister eller medlåntakere i en opprydding i privatøkonomien uten at man samtidig får bistand fra en gjeldsrådgiver i NAV. Det er viktig at alle muligheter man har til å frigjøre penger for innfrielse av gjeld er med i en totalløsning, og at man ikke automatisk prioriterer løsning for de kreditorene som er hissigst i sine krav.

Har du god oversikt over din betalingsevne per måned og/eller mulighet til å fristille noe penger, så er de fleste kreditorer villig til å inngå nedbetalingsavtaler med deg. Vær åpen om hva du har å rutte med, og send alle kreditorer et brev hvor du viser månedsøkonomien din og totallisten over kreditorer. Vær også konkret i forslaget på hvilken delbetaling du kan gjøre på gjelden fremover. Vår erfaring er at de fleste kreditorer som ikke har pant i bil eller bolig strekker seg langt for å finne en betalingsordning med deg.