Hva skjer med bankforholdet ved dødsfall?

Konto sperres for uttak/overførsler. Konto er fremdeles åpen for innbetalinger (som for eksempel sluttoppgjør for lønn, pensjon, skatt eller lignende).

Disponenter fjernes fra konto.

  • Tilgang til nettbank, telebank og andre selvbetjeningsløsninger sperres.
  • Bankkort sperres.
  • AvtaleGiroer eller betalinger som ligger til forfall vil ikke bli belastet.
  • Utgifter i forbindelse med begravelse kan belastes før skifteattest foreligger. Faktura må da sendes til oss, og være signert av en eller flere arvinger.
  • Konti kan belastes for strøm, husleie, telefon som er påløpt frem til dødsdato, samt begravelseskostnader. Det er da nødvendig å oversende  en scannet kopi av fakturaer med signatur av den som er fullmektig av dødsboet.
  • Faste trekk til boliglån i banken vil fortsette selv om konto er sperret.

Les mer om hva som bør gjøres etter dødsfall på domstol.no.

Avslutte konto manuelt - dette trenger vi

  • Kopi av skifte-/uskifteattest utstedt av tingretten
  • Anmodning om kontoavslutning signert av arvinger/fullmektig.
  • Fullmakter fra arvinger - dersom skifteattesten ikke angir hvem som er fullmektig.
  • Kopi av gyldig legitimasjon for alle arvinger, dersom disse ikke er kunder i BN Bank fra før.  

Dokumentasjon lastes opp på vår hjemmeside eller sendes inn per post (BN Bank, Postboks 2415 Torgarden, 7005 Trondheim). Av personvernhensyn kan ikke dokumentasjon sendes på e-post.

Innsyn i avdødes kundeforhold

Også avdødes kundeforhold er omfattet av ordinære regler for personvern og taushetsplikt. For at banken skal kunne gi arvinger innsyn i kundeforholdet, må arvingene be tingretten utstede skifteattest eller formuesfullmakt. Med skifteattest eller formuesfullmakt kan navngitte arvinger få innsyn i avdødes kundeforhold inntil tre måneder forut for dødsfallet.

Ved spørsmål kan du ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 73 89 20 00 eller på e-post post@bnbank.no