Hva skjer med bankforholdet ved dødsfall?

Det er mange ting som skjer samtidig når vi får varsel om at en kunde har gått bort:

 • Konto sperres for uttak/overførsler. Konto er fremdeles åpen for innbetalinger (som for eksempel sluttoppgjør for lønn, pensjon, skatt eller lignende).
 • AvtaleGiroer eller betalinger som ligger til forfall vil ikke bli belastet.
 • Utgifter i forbindelse med begravelse kan belastes før skifteattest foreligger. Faktura må da sendes til oss, og være signert av en eller flere arvinger.
 • Konti kan belastes for strøm, husleie, telefon som er påløpt frem til dødsdato, samt begravelseskostnader. Det er da nødvendig å oversende en scannet kopi av fakturaer med signatur av den som er fullmektig av dødsboet.
 • Faste trekk til boliglån i banken vil fortsette selv om konto er sperret.
 • Disponenter fjernes fra konto.
 • Bankkort, tilgang til nettbank, telebank og andre selvbetjeningsløsninger sperres.

Les mer om hva som bør gjøres etter dødsfall på domstol.no.

Avslutte konto per post - dette trenger vi

 • Kopi av skifte-/uskifteattest utstedt av tingretten.
 • Henvendelse om kontoavslutning signert av arvinger/fullmektig.
 • Fullmakter fra arvinger - dersom skifteattesten ikke angir hvem som er fullmektig.
 • Kopi av gyldig legitimasjon for alle arvinger.

Dokumentasjon sendes inn per post til:
BN Bank
Postboks 2415 Torgarden
7005 Trondheim

Av personvernhensyn kan ikke dokumentasjon sendes på e-post.

Innsyn i avdødes kundeforhold

Også avdødes kundeforhold er omfattet av ordinære regler for personvern og taushetsplikt. For at banken skal kunne gi arvinger innsyn i kundeforholdet, må arvingene be tingretten utstede skifteattest eller formuesfullmakt. Med skifteattest eller formuesfullmakt kan navngitte arvinger få innsyn i avdødes kundeforhold inntil tre måneder forut for dødsfallet.

Ved spørsmål kan du ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 73 89 20 00 eller på e-post post@bnbank.no