Hva skjer i bankforholdet ved dødsfall?

 • Konto sperres for uttak/overførsler. Konto er fremdeles åpen for innbetalinger (som for eksempel sluttoppgjør for lønn, pensjon, skatt eller lignende).
 • Eventuelle disposisjonsretter bortfaller.
 • Tilgang til nettbank, telebank og andre selvbetjeningsløsninger sperres.
 • Bankkort sperres.
 • AvtaleGiroer eller betalinger som ligger til forfall vil ikke bli belastet. Utgifter i forbindelse med begravelse kan belastes før skifteattest foreligger. Faktura må da sendes til oss, og være signert av en eller flere arvinger.
 • Konti kan belastes for strøm, husleie, telefon som er påløpt frem til dødsdato, samt begravelseskostnader. Det er da nødvendig å oversende 

  en scannet kopi av fakturaer med signatur av den som er fullmektig av dødsboet.

Les mer om hva som bør gjøres etter dødsfall på domstol.no.

Avslutte konto elektronisk - dette må du gjøre

 • Fyll ut skjema (se også lenke under)
 • Under utfylling av skjema lastes følgende opp:
  - Kopi av skifte-/uskifteattest utstedt av Tingretten
  - Eventuelle fullmakter fra arvinger, dersom skifteattesten ikke angir hvem som er fullmektig.
 • Signaturberettigede får tilsendt lenke og signerer med BankID.

 

Fyll ut skjema

Avslutte konto manuelt - dette trenger vi

 • Kopi av skifte-/uskifteattest utstedt av Tingretten
 • Eventuelle fullmakter fra arvinger, dersom skifteattesten ikke angir hvem som er fullmektig.
 • Anmodning om kontoavslutning signert av arvinger/fullmektig.
 • Kopi av gyldig legitimasjon på alle arvinger, dersom disse ikke er kunder i banken fra før.  
 • Dokumentasjon lastes opp på vår hjemmeside her eller Dokumentasjon lastes opp på her eller per post. På bakgrunn av krav fra Finanstilsynet kan ikke dokumentasjon sendes på e-post.

Med bekreftet kopi menes at legitimasjonsdokumentet er attestert av politi, domstol, kommunale- og statlige etater, finansinstitusjoner, verdipapirforetak, forvaltningsselskaper, eiendomsmeglere, revisorer, regnskapsførere, advokater eller to myndige personer. 

Bevegelser på konto

Taushetsplikt

På grunn av bankens taushetsplikt, kan vi ikke gi opplysninger om bevegelser på konto før dødsdato. Dersom det er nødvendig å innhente oversikt over avdødes engasjement før skifteattest foreligger, trenger vi en fullmakt. «Fullmakt vedrørende formues-og gjeldsforhold» utstedes av Tingretten.

Ved spørsmål kan du ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 73 89 20 00 eller på e-post post@bnbank.no

Kontakt oss

KONTAKT

Telefon: 73 89 20 00

E-post: post@bnbank.no

Til topp
Ida avatar
Heisann!
Jeg heter Ida og er BN Banks chatrobot. Hva kan jeg hjelpe deg med?