Nyttig informasjon om hva som skjer i bankforholdet ved dødsfall.

  • Konto sperres for uttak/overførsler. Konto er fremdeles åpen for innbetalinger (som for eksempel sluttoppgjør for lønn, pensjon, skatt eller lignende).
  • Eventuelle disposisjonsretter bortfaller
  • Tilgang til nettbank, telebank og andre selvbetjeningsløsninger sperres
  • Bankkort sperres
  • AvtaleGiroer eller betalinger som ligger til forfall vil ikke bli belastet. Utgifter i forbindelse med begravelse kan belastes før skifteattest foreligger. Faktura må da sendes til oss, og være signert av en eller flere arvinger.