Når du reiser utenlands og åpner regionsperre for det landet eller regionen du reiser til, må du også huske å slå den på igjen når du er tilbake i Norge. Vi anbefaler at du alltid aktiverer regionsperre for de regionene du ikke befinner deg. Da har du en ekstra sikkerhet dersom du skulle miste eller bli frastjålet kortet ditt.

Du endrer regionsperren i nettbanken og mobilbanken. Det koster ingenting og du kan gjøre det så ofte og så mange ganger du ønsker. Sperringen gjelder ikke ved netthandel, kun ved fysisk bruk i betalingsterminaler og minibanker.

Endre regionsperre i mobilbank

  1. Logg inn i mobilbanken og gå til menyen > Mer og velg > Regionsperre.
  2. Velg hvilket kort regionsperre skal gjelde for.
  3. Velg i hvilke land og regioner bankkortet ditt ikke skal være gyldig.
  4. Husk å lagre til slutt.

Endre regionsperre i nettbank

  1. Logg inn i nettbanken og gå til > Kort og > Regionsperre i menyen.
  2. Velg hvilket kort regionsperre skal gjelde for, eller kryss av at det gjelder alle kort.
  3. Velg i hvilke land og regioner bankkortet ditt ikke skal være gyldig.