Hva er Enova?

Enova ble opprettet av Stortinget i 2001, og eies i dag av Klima- og miljødepartmentet. Enovas mandat er å støtte omstillingen til et lavutslippssamfunn gjennom utvikling av ny teknologi og bistå med etablering av nye tiltak i markedet. Dette er også grunnen til at flere viktige og gode tiltak dessverre ikke får støtte - nettopp fordi disse er etablerte tilbud som ikke trenger hjelp i markedet. 

I Norge er Enova helt klart størst når det kommer til støtteordninger for energitiltak. Skal du utføre et energitiltak i hjemmet eller på hytta, burde du sjekke tidlig om tiltaket ditt kvalifiserer for støtte. Som regel er de eneste kravene for å få støtte at du sender inn søknad riktig, at arbeidet utføres av fagpersoner og at tiltaket utføres i din egen bolig eller fritidsbolig.

Det er dessverre ikke alle tiltak som får den støtten de kanskje fortjener, men Enova burde likevel være et av de første stoppene når du planlegger et energiløft.

Støtteordninger

Det er ikke nødvendigvis helt intuitivt å vite hvilke tiltak som kan få tilskudd og hvilke som ikke får det: Den eneste måten å finne ut om ditt valgte tiltak kvalifiserer, er å sjekke med Enova. Merk at støtten justeres stadig - noen tiltak mister støtten og nye tiltak blir tidvis introdusert. Mengden støtte justeres også ut ifra behov: Støtten til solceller økte for eksempel en god del i 2021, men ble redusert i 2022 på grunn av høy aktivitet i markedet. 

Tiltak som støttes av Enova i 2024

Ved installasjon av et solcelleanlegg kan du få opp til 32.500 kroner i støtte fra Enova. Du får 7.500 kroner i grunnstøtte, og så får du 1.250 kroner per kWp installert effekt, inntil 20 kW. Installerer du solfangere, som bruker energien produsert til å varme opp varmtvann, kan du derimot få 5.000 i grunnstøtte og 200 kroner per kvadratmeter av anlegget, inntil 25 kvadratmeter. Totalt kan du da få maks 10.000 kroner.

Om du anskaffer en væske-til-vann-varmepumpe, også kalt berg-, jord-, eller sjøvarmepumpe, kan du få opp til 10.000 kroner. Du får dessverre ikke lenger støtte for luft-til-luft- eller luft-til-vann-varmepumper.

En smart varmtvannsbereder varmer opp varmtvann på gunstige tidspunkt og gir lavere strømutgifter. Den kvalifiserer for støtte inntil 4.000 kroner.

Om du installerer et vannbårent varmesystem i boligen, kan du få 10.000 kroner i støtte fra Enova.

Ved kjøp av akkumulatortank, et varmemagasin for varmtvann som har lite varmetap over lengre tid, kan du få inntil 5.000 kroner.

I 2023 kom det en støtteordning for varmepumpeberedere, som kan gi inntil 5.000 kroner i støtte.

Bio-ovner med vannkappe varmer opp vann som varmer boligen med et vannbårent system i tillegg til å varme rommet det står i. Du kan få opp til 10.000 kroner ved anskaffelse av bio-ovn med vannkappe. 

Biokjel forbrenner ved, pellets eller flis for å varme vann til et vannbårent varmesystem. Det kvalifiserer for opp til 10.000 kroner i støtte. 

Om du kjøper et system for varmegjenvinning av gråvann, kan du få 2.500 kroner.

Du kan få 5.000 kroner for balansert ventilasjon. 

Her kan du få desidert mest i støtte, men det er også støtteordningen som krever størst innsats fra deg. Du kan få inntil 150.000 kroner avhengig av hvilket energinivå du oppgraderer til.

  • 100000 ved oppgradering til energinivå 3
  • 125000 ved energinivå 2
  • 150000 ved energinivå 1

Om du hyrer inn en energirådgiver til å kartlegge aktuelle energitiltak, kan du få opp til 5.000 kroner.