Forebyggende oppgaver

Før vinteren får fotfeste, bør du forberede boligen på den kalde tida. Arbeidet består av å sjekke boligen og utbedre eventuelle problemer du oppdager. Se etter skader på kledning og tak i form av sprekker, manglende taksteiner og misfarginger i treverket. Særlig tak bør utbedres snarlig, og råterammet kledning bør erstattes med friske planker. Oppdager du ingen skader, er jobben raskt gjort.

Ta også en titt på takrenner og nedløp, påse at de er uskadd og tøm dem for løv og gjørme etter behov. Det er viktig at smeltevann får renne fritt gjennom vinteren. 

Har du peis eller vedovn, bør denne sjekkes før fyringssesongen starter. Se etter skader i brennkammeret, og påse at pakningen er hel. Dersom denne begynner å bli slitt, er det en enkel jobb å legge ny pakning.

Følg med på boligen gjennom vinteren

Når huset er forberedt for vinteren, er det hovedsakelig én ting som gjelder: Å følge med. Det er særlig tre ting du skal holde et øye med:

  • Nedløp, takrenner og smeltevann
  • Istapper
  • Snømengden på taket

Når været er skiftende dannes det mye is, og det er stor sannsynlighet for at vann i takrenner og nedløp fryser. Dette kan skade rennene, og vil også blokkere veien for smelte- og regnvann, noe som kan forårsake vann-og fuktskader. Påse også at smeltevann generelt sett ikke samler seg på uheldige steder.

Istapper kan forårsake både alvorlig personskade og skade på taktekke. Istapper oppstår gjerne ved skiftende vær, men istapper som oppstår hele vinteren forårsakes derimot av varmelekkasje og dårlig lufting under taket. Dette medfører unødvendig varmetap og potensielt fuktskader.

Til slutt må du holde et våkent øye med mengden snø på taket. Avhengig av hvor gammelt huset ditt er, tåler taket mellom 50 og 120 cm tørr snø, mindre om det er våt snø. Lytt etter varselsignal fra huset - hører du at det knirker eller smeller i huset, er det på ride å ta snøskuffa fatt.

Løpende oppgaver gjennom vinteren

For mye snø på taket kan i verste fall forårsake takkollaps. Når du måker på taket, pass på din egen sikkerhet og at selve måkingen ikke skader taket. Det tryggeste er gjerne å bruke en snøhøvel til å måke fra bakken ned. Pass på at du måker jevnt og at du ikke skraper taktekke med snøskuffa. Ujevn fordeling av vekt er mer skadelig for taket enn tung, jevn vekt.

I tillegg til eventuelle utbedringer er det noen løpende oppgaver gjennom vinteren. Om vinteren stenger vi gjerne vinduer og luftventiler, men det er viktig å erstatte den innestengte, fuktige luften med ny luft. Selv om det frister liste, pass på å lufte boligen jevnlig. 

Husk på å holde rør tilstrekkelig varme, særlig om du er borte fra hus eller hytte over lengre tid. For hytter er det ofte et like godt alternativ å tømme rørene. 

Dette bør du gjøre når vinteren er over

Dersom det ikke er umiddelbar fare for skader, kan en del utbedringer vente til våren. Oppdaget du for eksempel i løpet av vinteren at det var mye istapper, kan det være lurt å etterisolere taket og utbedre lufting til våren. Dette vil senke oppvarmingsutgifter neste vinter samt forebygge farlige istapper og fuktskader. 

I tillegg bør du ta en ny hussjekk etter at vinteren er over, og se hvordan boligen har klart seg. Fiks eventuelle skader du oppdager, så er du og hjemmet ditt klar for lysere og varmere tider.

Finansiere utbedringer på huset

Dersom man trenger å finansiere utbedring av boligen, kan man vurdere å ta opp lån for å dekke kostnadene. En vanlig måte å gjøre dette på er gjennom opplåning i form av for eksempel boliglån eller refinansiering av eksisterende lån.

Med opplåning kan du frigjøre kapital som kan brukes til å finansiere utbedring av boligen. Søk om opplåning her.