Telebank - enkel selvbetjening

Med telebank kan du blant annet ringe og få opplyst saldo, siste transaksjoner på konto, samt betale regninger og overføre mellom egne konti. 

Hvordan bruke telebank?

  • Du begynner med å ringe 815 00 700.
  • Du får beskjed om å taste inn kontonummer samt din kode.
  • Når du har tastet inn kontonummer og kode, vil telefonstemmen opplyse om din saldo og deretter lese opp menyvalgene med tilhørende taster - disse er:
  1. Kontoinformasjon
  2. Kontoutskrift
  3. Betaling/overføring
  4. Andre tjenester
  • Etter å ha valgt vil du få opplest flere tastemuligheter. Du kan taste ønsket valg med en gang.
  • For å gjøre betalinger fra egne konti trenger du en kodebrikke eller et kodekort. Telefonstemmen vil da spørre etter sikkerhetsskode/engangskode fra kodebrikken eller kodekortet.

Kode til telebank

Koden skal du ha fått fra oss, enten på avtaledokumentet om telebank, eller tilsendt på annen måte.

Hvis du ikke har denne koden, eller ikke husker den, kan du enkelt ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 73 89 20 00 på hverdager mellom kl. 09.00 og 15.00, så sender vi deg en ny kode, enten i brev, på sms eller på e-post.

For deg som bruker nettbank, kan ny kode enkelt hentes ut eller endres via menyen til venstre under “Mine innstillinger” og der det står “Endre mobil/telefonbankkode”.

Dersom det skulle være spørsmål knyttet til ovennevnte ta gjerne kontakt med vårt kundesenter på telefon 73 89 20 00.