Fleksibelt i bruk - full oversikt i mobilbanken

Bankkort for ungdom mellom 13 og 17 år er tilknyttet gebyrfri brukskonto. Det kan brukes til netthandel, noe som er praktisk for kjøp av for eksempel musikk, buss- og kinobilletter. Bankkortet er gebyrfritt i hele verden, og med mobilbank er det enkelt å holde oversikt over saldo og å overføre penger.

Standard beløpsgrense for bruk av bankkort for ungdom er på 5000 kr per uke. Ved å kontakte banken kan foreldrene tilpasse beløpsgrensen til brukerens alder, modenhet og behov.