Logo fra Eiendomsfinans, til illustrasjon for samarbeidspartnere i BN Bank
Finansagent innenfor personmarked

Eiendomsfinans Drift AS

Adresse: Cappelens gate 24, 3016 Drammen

Org.nr.: 987 214 597

Telefon: 32 21 86 02 

E-post: firmapost@eiendomsfinans.no

Hjemmeside: eiendomsfinans.no

Logo fra Krogsveen, til illustrasjon for samarbeidspartnere i BN Bank
Formidler av boliglån

Krogsveen

Adresse: Vækerøeien 193 A, 0751 Oslo

Org.nr.: 950 007 613

Telefon: 67 52 95 50

Hjemmeside: krogsveen.no

Logo fra Lendo, til illustrasjon for samarbeidspartnere i BN Bank
Finansagent innenfor personmarked

Lendo

Adresse: Hagegata 22, 0653 Oslo

Org.nr.: 997 523 814

Telefon: 22 00 70 70

Hjemmeside: lendo.no

Logo fra tjenestetorget Finans, til illustrasjon for samarbeidspartnere i BN Bank
Finansagent innenfor personmarked

Tjenestetorget Finans AS

Adresse: Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad

Org.nr.: 922 188 106

Telefon: 66 77 01 02

Hjemmeside: tfinans.no

Logo fra finanspartner, til illustrasjon for samarbeidspartnere i BN Bank
Finansagent innenfor personmarked

Finans Partner AS

Adresse: Dronningens gt. 7, 7011 Trondheim

Org.nr.: 989 278 606

Telefon: 98 69 89 00

Hjemmeside: finanspartner.no

Logo fra Elekt, til illustrasjon for samarbeidspartnere i BN Bank
Leverandør av strømtjenester

Elekt

Adresse: Beddingen 16, 7042 Trondheim

Org. nr.: 920 755 854

Telefon: 73 93 73 73

Hjemmeside: elekt.no

Logo fra samarbeidspartner Sparebank1
FORMIDLER AV USIKRET LÅN

Sparebank1 Kreditt

Adresse: Søndre Gate 4, 7011 Trondheim

Org.nr.: 975 966 453

Telefon: 73 88 44 40

E-post: kreditt@sparebank1.no

Logo til samarbeidspartner SP1 Finans
FORMIDLER AV BILLÅN

Sparebank1 Finans

Adresse: Søndre Gate 4, 7011 Trondheim

Org.nr.: 938 521 549

Telefon: 915 07 301

E-post: privat@sb1finans.no

Logo fra samarbeidspartner Finit
Deleie-tjeneste for boligkjøpere

Finit Technologies AS

Adresse: c/o Startuplab, Gaustadalléen 21, 0349 OSLO

Orgnr: 927 662 248

E-post: hei@finit.no

Hjemmside: finit.no

Logo til samarbeidspartner Boligflyt AS
Formidler av flyttetjenester

Boligflyt AS

Adresse: Martin Langes vei 17, 1364 Oslo

Org.nr.: 923 747 532

Mottak av lånesaker via gjeldsrådgivere og låneformidlere

BN Bank tar ikke imot lånesaker via låneformidlere og gjeldsrådgivere som ikke har avtale med banken. Dette omfatter alle typer formidling av lånesaker, og det gjøres kun unntak for nærstående som opptrer på fullmakt for slektninger knyttet til at låntaker selv trenger bistand til å utføre bankoppgaver, og advokater som opptrer på vegne av sine klienter i tilsvarende situasjoner. 

Bakgrunnen for beslutningen er at banken ikke har mulighet til å føre tilsyn med virksomheten til låneformidlere og gjeldsrådgivere som utfører oppgaver og innsamler dokumentasjon på vegne av kunder, og som ikke er underlagt kontrollene og opplæringstiltakene som er ledd i en avtale med banken. I saker som formidles via låneformidlere og gjeldsrådgivere uten avtale med banken oppstår det ofte usikkerhet eller konflikter om betaling av låneformidleren/gjeldsrådgiveren, usikkerhet rundt kvalitetssikring av dokumentasjon, uklart ansvar for innhold i dokumentasjon og usikkerhet rundt forhold til hvitvaskingskontroll.

Kunder som ønsker å få behandlet lånesøknader må derfor selv ta kontakt med banken, og legge inn lånesøknad i bankens søknadssystemer.