Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Hvorfor er dette temaet viktig for BN Bank

Banken erkjenner et særlig ansvar for oppfølging, veiledning og avdekking av forhold rundt hvitvasking, og sosial dumping innen bygg- og eiendom. Banken skal alltid avklare midlers opprinnelse, og alle ansatte skal umiddelbart varsle bankens antihvitvask (AHV) avdeling dersom det oppstår mistanke om midler som stammer fra virksomhet i strid med norsk lov. Vi skal heller ikke finansiere virksomhet som er i strid med bankens policy for bærekraft. Banken gir veiledning til kunder i valg av leverandører på bygging, og oppussing. Vi forventer at alle våre kunder oppfyller krav, og har tiltak for å følge opp:  
•    arbeidsmiljøloven og HMS  
•    holdning og tiltak for å hindre økonomisk kriminalitet  
•    tiltak for å sikre åpenhet, og unngå korrupsjon

Felles interesse

Kunde og bank har felles interesse i arbeidet for å sikre gode sosiale forhold, og unngå brudd på bærekraftskrav til ansvarlig arbeidsliv ved i å sikre at det er seriøse aktører som gjør oppussing på kundens eiendom, og vi skal videre informere kunden om ansvar og risiko ved bruk av aktører som ikke ivaretar arbeidstakeres rettigheter og kvalitetskrav i bransjenormer. Vi har etablert detaljerte retningslinjer for å avdekke risiko, og sikre veiledning og oppfølging av kunder.

Hva har vi gjort i 2020

I løpet av 2020 har vi, i tillegg til arbeidet med å utvikle tiltak mot hvitvasking- og økonomisk kriminalitet, også etablert rutiner for identifikasjon av brudd på krav i Arbeidsmiljøloven ved finansiering av byggeprosjekter. Banken har også gjennomført kompetanseheving på bankens bærekraftsmål opp mot formålet med finansieringen for alle ansatte på privatmarked slik at vi også der bedre er i stand til å identifisere formål som strider mot bankens policy.