FNs mål 8 på anstendig arbeid og økonomisk vekst, til illustrasjon for grønn bank

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Hvorfor er dette temaet viktig for BN Bank?

Banken erkjenner et særlig ansvar for oppfølging, veiledning og avdekking av forhold rundt hvitvasking, og sosial dumping innen bygg- og eiendom.

Banken skal alltid avklare midlers opprinnelse, og alle ansatte skal umiddelbart varsle bankens antihvitvask (AHV) avdeling dersom det oppstår mistanke om midler som stammer fra virksomhet i strid med norsk lov.

Vi skal heller ikke finansiere virksomhet som er i strid med bankens policy for bærekraft. Banken gir veiledning til kunder i valg av leverandører på bygging, og oppussing. Vi forventer at alle våre kunder oppfyller krav, og har tiltak for å følge opp:  

  • arbeidsmiljøloven og HMS 
  • holdning og tiltak for å hindre økonomisk kriminalitet 
  • tiltak for å sikre åpenhet, og unngå korrupsjon
Hvorfor er det viktig for bærekraft?

Arbeidskriminalitet

Arbeidslivskriminalitet har ikke bare alvorlige konsekvenser for berørte arbeidstakere, og virksomhetene som konkurrerer med useriøse aktører. Det påvirker hele samfunnet og sammen med skatteunndragelser er det med på å hindre at det blir mulig å oppfylle bærekraftskrav.

Seriøse aktører som oppfyller miljøkrav og krav til ansvarlighet vil ikke kunne konkurrere med aktører som tar snarveier, og useriøse aktører vil ofte være en del av en svart økonomi hvor utbytte fra kriminell aktivitet kan forsøkes hvitvasket. Kjøp, salg og ikke minst oppussing av boliger er områder hvor vi vet det er høy risiko for bruk av svart arbeid. Arbeidslivskriminalitet og kampen mot svart arbeid er derfor ett område vi i BN Bank prioriterer høyt i vårt bærekraftsarbeid. 

Skal du pusse opp, velg alltid seriøse håndverkere som følger reglverket. Bruk gjerne Tettpå-veilederen på skatteetaten.no for hvordan man går frem for å velge seriøs arbeidskraft.

Felles interesse

Kunde og bank har felles interesse i arbeidet for å sikre gode sosiale forhold, og unngå brudd på bærekraftskrav til ansvarlig arbeidsliv ved i å sikre at det er seriøse aktører som gjør oppussing på kundens eiendom, og vi skal videre informere kunden om ansvar og risiko ved bruk av aktører som ikke ivaretar arbeidstakeres rettigheter og kvalitetskrav i bransjenormer. Vi har etablert detaljerte retningslinjer for å avdekke risiko, og sikre veiledning og oppfølging av kunder.

Hva har vi gjort i 2020?

I løpet av 2020 har vi, i tillegg til arbeidet med å utvikle tiltak mot hvitvasking- og økonomisk kriminalitet, også etablert rutiner for identifikasjon av brudd på krav i Arbeidsmiljøloven ved finansiering av byggeprosjekter.

Banken har også gjennomført kompetanseheving på bankens bærekraftsmål opp mot formålet med finansieringen for alle ansatte på privatmarked slik at vi også der bedre er i stand til å identifisere formål som strider mot bankens policy.