Tema for webinaret

 

I dette webinaret vil vi blant annet diskutere:

  • Hvorfor har vi fått et taktskifte i tilpasningen til lavutslippssamfunnet?
  • Hvilke tiltak bør dere sette inn nå, og hva kan dere vente med?
  • Hvilke endringer i forskrifter og regler knyttet til bærekraft kan dere forvente i nær fremtid?

 

Er det noe du ønsker vi skal ta opp utover dette så mail oss gjerne på e-post:  joakim.blix.prestmo@bnbank.no

Med deg på webinaret