Rammeverk for grønne obligasjoner

BN Bank har eget rammeverk for utarbeidelse av grønne obligasjoner. Les mer om dette her.

Slik jobber vi med grønne obligasjoner

I tråd med bankens strategi for samfunnsansvar, har BN Bank utarbeidet et rammeverk for utstedelse av grønne obligasjoner (Green Bond Framework). Rammeverket muliggjør grønn obligasjonsfinansiering av kvalifiserte utlån til boliger og næringsbygg. Rammeverkets definisjoner for grønt er basert på EU Taksonomiens krav til grønne aktiviteter. Sustainalytics har gjort en uavhengig vurdering av rammeverket, og verifiserer at rammeverket er utarbeidet i tråd med ICMA Green Bond Principles.

Sustainalytics har videre gjort en vurdering av rammeverket opp mot EU Taksonomien:

  • Bidra positivt til minst ett av EUs seks miljømål
  • Ikke gjøre betydelig skade på noen av de andre miljømålene
  • Innfri minimumskrav for sosiale forhold og styring

BN Bank har utnevnt Multiconsult som rådgiver for å identifisere de mest energieffektive bolig- og næringseiendommene.

Rammeverk for grønne obligasjoner
Sustainanalytics "second party opinion"
Rapport fra Multiconsult
Green Bond Allocation Report