Krav til våre leverandører

I BN Bank er opptatt av hvordan vi som bank best kan bidra til økt fokus på bærekraft gjennom vår egen utlån- og innlånsaktivitet og i samspill med alle våre leverandører.

Som ledd i dette arbeidet ber vi om innblikk i de retningslinjene som våre leverandør og samarbeidspartnere har knyttet til miljø, sosiale forhold og etisk forretningsvirksomhet utover det som følger av lovkrav.

Vi ber altså om hjelp med å kartlegge hvilke retningslinjer og policy leverandører og samarbeidspartnere har slik at vi kan finne ut hvordan vi SAMMEN påvirker våre omgivelser og vår felles fremtid.

Nyttige lenker