Etiske retningslinjer i BN Bank

Vi utforsker stadig nye muligheter sammen med kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere. I alle situasjoner er det essensielt å ha etiske retningslinjer som hjelper oss med å gjøre gode vurderinger og valg.

Etiske retningslinjer er BN Banks viktigste rammeverk for etikk. Det beskriver hvordan det forventes at vi ansatte skal opptre og hva hver enkelt av oss må tenke på i det daglige. Etisk retningslinjer er en rettledning som vi skal bruke for å gjøre riktige vurderinger og valg.

Sammen, annerledes og enkelt er verdiene våre, og beskriver hvordan vi skal tenke, opptre og handle. Våre verdier, skal sammen med etiske retningslinjer, veilede oss til gode leveranser, atferd og holdninger.