Informasjon du kan stole på

BN Bank tilbyr et bredt utvalg enkle bankprodukter for å møte forbrukerens behov for banktjenester i hverdagen. Flere av disse produktene markedsføres i digitale flater, samt i trykte publikasjoner.

Som en ansvarlig aktør i markedet handler denne markedsføringen om å skape samsvar mellom kommunikasjonen og selve leveransen. Vi skal kort fortalt fremskaffe og gi informasjon forbrukeren kan stole på.

Etiske retningslinjer og formelle lovverk

Å være en aktør som markedsfører kreditt betyr at vi har retningslinjer å følge. De etiske retningslinjene kan være vel så strenge som det formelle lovverket, og er noe vi i BN Bank alltid har med oss når vi utarbeider kommunikasjon. Med dette menes at vi må tenke på hvordan markedsføringen vår blir mottatt av kunder og samfunnet.

Når det gjelder lovverk, følges Finansavtaleloven sine krav til opplysning ved markedsføring av lån og kreditt. All annonsering av kreditt gjøres med godt synlige priseksempel som inneholder total kostnad, løpetid, nominell og effektiv rente, samt totalbeløp - og er innenfor kravene til god markedsføringsskikk.

Digitalt samtykke

I BN Bank har vi løpende digital kommunikasjon med våre kunder. Vi sørger for at dette er en ansvarlig dialog der alle kunder gir samtykke til denne kommunikasjonen. Dette gjøres jevnlig i nettbanken, her kan samtykket også trekkes tilbake. Gjennom bruk av samtykke hensyntar vi kundens interesse ved digital direktekommunikasjon. Ingen kunder under 18 år mottar målrettet markedskommunikasjon fra BN Bank.

Også innenfor promotering av produkter på egne eide flater tar vi brukerens sikkerhet og personvern på alvor. På bnbank.no informerer vi kunder og potensielle kunder om hvordan vi ivaretar personvern og taushetsplikt. Her opplyser vi også om hvordan vi bruker cookies og analyseverktøy knyttet til markedsføring. Ved besøk på bnbank.no må brukeren hver 90. dag gi sitt samtykke til bruk av cookies, samt kan bruker selv velge hvilke cookies brukeren aksepterer. Samtykket kan endres eller trekkes tilbake til enhver tid på bnbank.no. Gjennom et slikt samtykke vil den besøkende på bnbank.no til enhver tid vite hvilke data vi lagrer knyttet til deres trafikk på nettsiden.

Mulighet for klage

Skulle du ha behov for å klage på et produkt eller leveranse, har vi en egen klageordning. Her kan du lese om hvordan du klager, og hvordan vi behandler klagesaker.

Har du oppdaget feil eller ukjente transaksjoner på kortet, eller blitt belastet for noe du ikke har mottatt? Her kan du sende inn reklamasjon.